Hel, seksjonert bygård fra 2015 med 10 leiligheter og 7 P-plasser. Årlig leieinntekt på ca. kr. 2 160 000,-.

Lidenskap for nybygg

Hel, seksjonert bygård fra 2015 med 10 leiligheter og 7 P-plasser. Årlig leieinntekt på ca. kr. 2 160 000,-.

Maridalsveien 159, 0461 OSLO

Geotag
Prisantydning
kr 69 000 000,-
Total Prisantydning
kr 69 000 000,-
Totalpris inkl.omk
kr 69 000 000,-
BRA
565 m2
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Bygård
Byggeår
2015

Registrer interesse

Meld din interesse så tar vi kontakt med deg og holder deg orientert om boligen!

Maridalsveien 159 er en hel, nyere bygård fra 2015 med totalt 10 seksjoner og 7 parkeringsplasser. Seksjonene er delt over 4 plan + takterrasse, og inneholder 2- 3- og 4-roms leiligheter. De to toppleilighetene har private takterrasser på plan 5. Her finner man også felles takterrasse som kan benyttes av alle seksjoner.

Andreas Øvsthus

Prosjektansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF/ Partner

95156615andreas@roislandco.no

Renate Rønninghaug Markussen

Eiendomsmegler/Prosjektkoordinator

41855000renate@roislandco.no

Eiendommen

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 1

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 2

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 3

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 4

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 5

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 6

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 7

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 8

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 9

Knr. 301 Gnr. 221 Bnr. 161 Snr. 10

Areal og innhold

Eiendommen består av 10 seksjoner fordelt over 5 plan + 7 parkeringsplasser på eiendommen. Deler av toppetasjen, herunder takterrasse og vinterhage, tilhører de 2 leilighetene som ligger i 4. etasje. Resterende del av toppetasjen er takterrasse og registrert som fellesareal. Kjelleren består hovedsakelig av bodareal, dette ligger som tilleggsareal til seksjonene med én bod til hver leilighet.

Alle arealangivelser er hentet fra seksjonstegninger. Totalt BRA er ca. 950 kvm, og totalt BRA for leiligheter er ca. 565 kvm.

H0101: 30,1 kvm BRA (2-roms)
H0102: 47,2 kvm BRA (3-roms)
H0103: 48,3 kvm BRA (3-roms)
H0201: 30,1 kvm BRA (2-roms)
H0202: 50,9 kvm BRA (2/3-roms)
H0203: 59,9 kvm BRA (3-roms)
H0301: 79,5 kvm BRA (4-roms)
H0302: 62,8 kvm BRA (3-roms)
H0401: 86,9 kvm BRA (4-roms)
H0402: 69,7 kvm BRA (3-roms)

Standard

9 av 10 leiligheter er utleid. 1 leilighet står tom i forbindelse med salget, men leieinntekt er oppgitt som en del av leieinntektene. I tillegg er det 7 parkeringsplasser på eiendommen som alle er utleid for kr 1 200,- per plass. Leietakeroversikt med tilleggsinformasjon ligger vedlagt i salgsoppgaven. Alle interessenter oppfordres til å gjøre seg godt kjent med denne.

Estimerte leieinntekter fullt utleid er ca kr 2 168 000,- i året, inklusive kr 100 800,- for utleie av parkeringsplasser.

Eier har engasjert Utleiemegleren AS til å forvalte utleie av bygget. Vedlagt i salgsoppgaven ligger anonymisert leieoversikt. Alle beboerne har en av disse to typene avtale, og alle har depositum eller garanti fra Norwegian Broker/Söderberg & Partners som sikkerhet.

For leietakerne kommer strøm og internett (tilkobling til Homenet i alle leilighetene) i tillegg til husleien. Leietaker tegner egne abonnementer.
I tillegg må alle leietakere ha egne vaskemaskiner, men hvitevarene på kjøkkenet (oppvaskmaskin, komfyr+platetopp og kombiskap) er inkludert. Én bod til hver leilighet i kjelleren.

Parkering

Det er 7 biloppstillingsplasser på eiendommen, men det gjøres oppmerksom på at en av de er litt liten i størrelse. Plassene leies ut for kr 1 200,-/mnd pr.plass.

Oppvarming

Elektrisk oppvarming.

Bebyggelse

Hel bygård med 10 seksjoner, hvorav 6 stk. 2-rom, 3 stk. 3-roms og 2 stk. 4-roms.

Overdragelsen gjelder salg av samtlige aksjer i selskapet Maridalsveien 159 AS, org nr. 996 275 361. Selskapet har hjemmel til alle eierseksjoner på eiendommen.

I forbindelse med salgsforberedelsene er det ikke foretatt oppmåling av gården, arealmålene er dermed ikke kontrollert av megler eller selger. Alle interessenter bør foreta egen arealoppmåling og befare eiendommen med en fagkyndig som nøye undersøker gården. Dersom det er ønskelig å utføre en kontrollmåling kan interessenter få tilgang til eiendommen for oppmåling på egen regning. Dersom kjøper ikke kontrollmåler eiendommen før bud gis vil et eventuelt arealavvik ikke gi rett til prisavslag.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på eiendommen datert 13.07.2015. Ferdigattesten ligger vedlagt salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Bygården kan leies ut i sin helhet.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel:

301/221/161/1:
28.01.1939 – Dokumentnr: 300615 – Bestemmelse om gjerde
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere

24.12.1998 – Dokumentnr: 75997 – Bestemmelse om gjerde
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger m.m.
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere
Dette er et skjøte fra Oslo kommune hvor det presiseres diverse heftelser som skal følge med eiendommen, blant annet gjerdeplikt etter nærmere vilkår, og kommunens rett til å ha liggende ledninger, kummer o.l. Kommunen har rett til adkomst til sine anlegg for vedlikehold. Eier må legge om kommunens ledninger dersom bygge- eller anleggsarbeider nødvendiggjør dette.

25.05.2001 – Dokumentnr: 28516 – Best. om adkomstrett
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere
Naboeiendommen (Knr:0301 Gnr:221 Bnr:163) har rett til kjøreadkomst over denne eiendommen. Servitutten kan avlyses dersom bnr 163 får etablert egen kjøreadkomst fra Bentsebrugata.

07.02.2003 – Dokumentnr: 8141 – Best. om adkomstrett
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere
Naboeiendommen (Knr:0301 Gnr:221 Bnr:163) har adkomstrett over denne eiendommen. Adkomstretten omfatter all adkomst, inkl. kjøring, og er nærmere presisert med diverse vilkår i selve erklæringen.

07.08.2003 – Dokumentnr: 48662 – Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere
Naboeiendommen (Knr:0301 Gnr:221 Bnr:163) har adkomstrett over denne eiendommen. Adkomstretten omfatter all adkomst, inkl. kjøring, og er nærmere presisert med diverse vilkår i selve erklæringen.

04.11.2011 – Dokumentnr: 913323 – Bestemmelse om veg
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:291
Bestemmelse om parkering
Bestemmelse om reparasjon og vedlikehold av bygning
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere

04.11.2011 – Dokumentnr: 913323 – Bestemmelse om vannledn.
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:291
Kan ikke slettes uten samtykke
fra Oslo kommune v/Plan- og bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:221 Bnr:161
Gjelder denne registerenheten med flere
Naboeiendommen (Knr:0301 Gnr:221 Bnr:291) har bruksrett til kjørbar adkomstvei fra Maridalsveien samt snuplass, i tillegg til bruksrett til 1 plass til biloppstilling etter nærmere anvisning på kart. Inneholder også erklæring om rettighetshavers rett til bruk av nødvendig grunn for reparasjon og vedlikehold av bygning, samt sammenføyning mellom denne eiendommen og tidligere bnr. 292. Inneholder også rettigheter til å ha liggende stikkledninger for vann og avløp med nødvendige kummer, men tilhørende fri adgang til å utføre reparasjonsarbeider.

22.04.2015 – Dokumentnr: 350091 – Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 3
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 48/566

22.04.2015 – Dokumentnr: 350091 – Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 4
Formål: Bolig
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 30/566

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Bjølsen i Oslo. Området byr på en rekke kaffebarer, handlegater og kafeer. I tillegg er det kort gangavstand til flotte park- og friarealer. Området har offentlig transport i form av buss, og det er ca. et kvarters gange til Nydalen hvor man blant annet finner Handelshøyskolen BI.

Offentlig kommunikasjon

Nærmeste holdeplass er Advokat Dehlis plass som ligger knappe 90 meter unna bygården. Holdeplassen betjenes av buss nr. 37 og 54.

Tomt

Tomten er hovedsakelig bebygd og har 7 parkeringsplasser

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, med private stikkledninger for vann og avløp fra eiendommen og ut til kommunens hovedledning.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til «byggeområde for bolig, forretning og kontor» i henhold til reguleringsplan datert 22.06.05. Reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt salgsoppgaven.

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter kr. 98 200,- for 2022 ref. selger

Det er utskrevet eiendomsskatt på totalt 5 seksjoner. Totalt utgjorde eiendomsskatten for 2022 kr. 16 517,-

Omkostninger

Det påløper ikke omkostninger.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum skal være disponibelt hos megler senest dagen før overtakelse og iht. oppgjørsavtale.

Annen viktig informasjon

Overdragelsen gjelder salg av samtlige aksjer i selskapet Maridalsveien 159 AS, org nr. 996 275 361. Selskapet har hjemmel til alle seksjoner.

Eiendommenes bokførte verdi i regnskapet for 2022 er kr. 29 469 604,-. Det vil ikke bli gitt skatterabatt
på differansen mellom eiendomsverdien og den bokførte verdien. Selskapets regnskap må leses i sin helhet.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd / reklamasjoner som medfører tap på mindre enn 0,1% av eiendomsverdien og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger 1% av eiendomsverdien.

Kjøpekontrakten som skal benyttes i transaksjonen er «Meglerstandarden med oppgjørsansvarlig – mars 2020». Ved budgivning aksepterer budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes av partene.

Overtagelse

Etter avtale.

Budgivning

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver(e). Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på finn.no, eller roislandco.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har megler en plikt til å oppfordre oppdragsgiver (selger) til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til megler.

Kjøpet anses som ledd i næringsvirksomhet og eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Lovanvendelse

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av selskap / næringseiendom / eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 3 mnd. etter overtakelsen. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser hva gjelder kjøpers reklamasjonstid. Alle interessenter oppfordres til nøye å undersøke eiendommen. Det anbefales at alle interessenter rådfører seg og befarer eiendommen med fagkyndig, før bud inngis.

Kjøpekontrakten (Meglerstandarden av mars 2020) som skal benyttes i transaksjonen kan oversendes ved forespørsel. Ved budgivning aksepterer/ bekrefter budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes mellom partene. Krever kjøpers bank en utvidet garantistillelse fra Oppgjørsansvarlig eller Megler i forbindelse med oppgjøret, blir denne kostnaden belastet kjøper.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra seksjonsbegjæringen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hvitvaskingsreglene

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Det anbefales at kjøper innbetaler kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Eier

Urban Bolig Holding AS;

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer: 1-0185/23

Ansvarlig Megler

Andreas Øvsthus

Dato

Sist oppdatert: 31.03.2023

Tilbake til toppen