4-H0701 – Clemenskvartalet – Fin og gjennomgående 2(3)-roms med 2 balkonger.

Lidenskap for nybygg

4-H0701 – Clemenskvartalet – Fin og gjennomgående 2(3)-roms med 2 balkonger.

Rostockgata 74, 0194 OSLO

Geotag
Prisantydning
kr 6 350 000,-
Omkostninger
kr 35 974,-
Totalpris inkl.omk
kr 6 385 974,-
Fellesutgifter/mnd
kr 3 388,-
P-ROM
61 m2
BRA
61 m2
Rom
3
Etasje
7
Leil.nr
4-H0701
Eierform
Eierseksjon
Antatt ferdigstillelse
1. kvartal 2023

Registrer interesse

Meld din interesse så vil vi ta kontakt med deg og holde deg løpende orientert om prosjektet!

Visning

Book privatvisning med megler her. Du kan velge mellom digital visning via Teams eller personlig oppmøte på vårt kontor/visningssenter.

Leiligheten har entré med adkomst til sekundærsoverom og videre inn i en åpen stue- kjøkkenløsning. Det romslige hovedsoverommet er 14,1 kvm og har adkomst til en luftebalkong. Badet ligger mellom stue/kjøkken og hovedsoverom, og har opplegg til vaskemaskin og tørketrommel på hver sin side av servanten. Det er åpen stue- kjøkkenløsning med adkomst til vestvendt balkong vendt inn mot gårdsrommet.

Lars Petter Hansrud

Eiendomsmegler

95203993lars.petter@roislandco.no

Matrikkel

Knr. 301 Gnr. 234 Bnr. 93

Knr. 301 Gnr. 234 Bnr. 94

Knr. 301 Gnr. 250 Bnr. 53

Om prosjektet

Clemenskvartalet i Bjørvika blir noe helt utenom det vanlige, med fasader som varierer i form, høyde og ikke minst farge. Clemenskvartalet blir en del av det mest populære boligområdet i Oslo og er et perfekt utgangspunkt for å kunne nyte alle de attraktive fasilitetene området kan by på.

Alle beboere vil få tilgang til varierte takterrasser, to gjesteleiligheter, hobbyrom og en stor og grønn byhage i midten. Man får også tilgang til servicefunksjoner som blant annet bil- og kajakkdeling.

Eiendommen

Rostockgata , 0194 OSLO

Knr. 301 Gnr. 234 Bnr. 93

Selger

Clemenskvartalet Bolig AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene i Clemenskvartalets byggetrinn I (oppgang 1-5) forventes ferdigstilt 1. kvartal i 2023 og 2./3. kvartal 2023 for byggetrinn II (oppgang 6-10), uten at dette er å anse som bindende
frist for overlevering. Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil selger skriftlig varsle kjøper om endelig overtagelsestidspunkt (overtakelse).

Parkering

Mulighet for kjøp av garasjeplass med lader. Konferer megler

Fellesareal i bygg

Generelt:
Selger vil i samarbeid med arkitekt og rådgivere, foreta en grundig prosess for å finne en stil for innvendige fellesarealer som harmoniserer med bygget, og den særegne beliggenheten.

Takterrasser:
Et av de viktigste konseptene for prosjektet er takterrrassene. Det ligger nedsenkede takterrasser på sjette og syvende etasje langs alle gateløp i kvartalet. Dette gir utsyn på kryss og tvers av kvartalet, og ut til omkringliggende områder. Disse gir god kontakt mot nærliggende områder, som vannrommet i kvartalet foran med gløtt mot fjorden, vannspeilet mot øst og Bispekilen i nord. Det planlegges også felles takterrasse over plan 8.

Takterrassene skal i hovedsak ha et dekke av tre. Det vil også være mulig å dyrke i plantekasser. Noen steder plantes vegetasjon i flere sjikt som skaper rom, demper vind og bidrar til biologisk mangfold. Det etableres vertikale vindskjermer, og pergolaer som gir romlige kvaliteter. I overgangssoner mot gesims etableres grønne tak, i form av sedum eller annen beplantning

På to av de nedsenkede takterrassene planlegges utover det nevnte å etablere to enkle glassbygg. Her vil det være mulighet for dyrking av grønt og planter. Disse utstyres med vask og benk til bruk for fellesskapet.

De enkelte takterrassene vil ferdigstilles i takt med utbyggingen og disposisjonsretten avhenger av antall sameier i prosjektet.

Gjesteleiligheter:
I Clemenskvartalet vil det bli bygget 2 gjesteleiligheter i oppgang 4 som disponeres og organiseres av sameiet.

Kajakk:
Når du bor i Clemenskvartalet er du tett på fjorden. Det blir levert kajakkstativ med 9 kajakker som disponerer og organiseres av sameiet. Kajakkene er plassert i byhagen med enkel adkomst for sjøsetting i Bispekilen (kajakktraller og padleårer plasseres i hobbyrommet)

Felles hobbyrom:
I kjeller/mesaninetasjen vi selger legge til rette for et hobbyrom for sameiet. Hobbyrommet vil innby til aktiv bruk og bl.a. være utstyrt med verktøyvegg, smørestativ for ski, oppbevaringsplass for kajakktraller og padleårer og sykkelstativ for mekking av sykkel. I K1 mot nordøst kan man vaske sykkel før mekking i hobbyrommet.
Deler av arealet vil ha lavere takhøyde pga tekniske føringer.

Boder

Sportsboder (à ca. 6 kvm. pr. stk.) vil ligge i kjeller (K2). Sykkelparkering er i hovedsak inkludert i sportsbod og størrelse bod er økt tilsvarende plass til én sykkel. I tillegg etableres et antall felles sykkelplasser i kjeller, og/eller utendørs under tak. Avhengig av endelig arrondering og organisering, vil sportsboder og sykkelplassering være plassert innenfor sameiet eller på annen manns eiendom. Ved plassering på annen manns eiendom, vil det bli etablert/sikret bruksrettigheter samt avtale om fordeling av drifts- og vedlikeholdskostnader mellom eiendommene for det arealet som ikke vil bli sammenføyd med hovedeiendommen. Fri takhøyde kan variere på grunn av tekniske føringer som kabelgater for elektro- og ventilasjonskanaler. Sportsbodene vil få nettingvegger av type Troax eller tilsvarende

Leveranse

Det er satt av plass til garderobeskap på soverom. Avsatt plass er anvist på kontraktstegning. Garderobeskap leveres ikke.

Byggemåte

Bygget fundamenteres til fjell med peler. Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål.
Dekker i betong. Gulvoppbygging over betongdekket i noen leiligheter.

Fra utsiden vil Clemenskvartalet se ut som flere ulike bygg, fargene og fasadematerialitet varierer og er inspirert av den historiske bebyggelsen i Gamlebyen i Oslo

De to byggene i kvartalets sørvestre hjørne har ulik karakter. Hjørnebygget har buede vinduer på gateplan, med en sokkel av naturstein og en platekledning med kobberuttrykk over. Nabobygget i nord, skal ha et tungt og solid uttrykk, med en matt materialitet i en dus rosafarge.
Hjørnebyggene flankeres av to lavere bygg i nord og syd. Disse er planlagt utførest med et ytre rammeverk som rammer inn og avgrenser byggenes fasade. På gateplan har rammeverket innslag av naturstein, mens det oppover i etasjene er utført i en lys puss. Det indre bakenforliggende sjiktet bak som rammen danner, skaper dybdefølelse og relieff i fasaden.

Private balkonger og terrasser utføres som betongkonstruksjon med ubehandlet betongoverflate. På gulv vil det bli levert tremmegulv. Tak over balkonger og terrasser har himling i ubehandlet betong, eventuelt kombinert med trespiler eller andre materialer. Det kan bli synlige rustsikringer. Balkonger og terrasser er utvendige konstruksjon, og mindre ansamlinger av vann kan oppstå på overflaten etter regnvær og snøsmelting. Det må også påregnes noe drypp av regnvann fra overliggende balkong og rekkverk. Øverste balkong har ikke tak over.

Rekkverkene tilpasses uttrykket for det enkelte hus. Hovedsakelig har man to hovedtyper, spilerekkverk eller glassrekkverk.
Spilerekkverkets farge og uttrykk tilpasses vindusrammer og fasademateriale, det samme gjelder topp og bæring av rekkverk i balkongene med glassfronter.

Det nordlige bygget har spiler, mens de to andre byggene i hovedsak vil ha glassrekkverk, med noe innslag av spiler.

I leiligheter på plan 2 mot gateløp planlegges det med franske balkonger, i enten glass eller spiler.

Enkelte leiligheter har helt eller delvis innglassede balkonger. Dette gjelder i hovedsak leiligheter mot syd og øst. Omfang og endelig utførelse avklares i detaljprosjektering.

Trapper i betong. Rekkverk i stål. Overflate trappetrinn med mykt gulvbelegg eller flis.

Det er heis fra kjeller og opp til takterrasse i 9. etasje fra oppgang 9.

Leilighetene planlegges med balansert ventilasjon fra eget luftbehandlingsanlegg i hver enkelt leilighet. Luftbehandlingsanlegg er plassert i bod eller over himling. Behandlet friskluft tilføres i stue og soverom. Avtrekk fra bad, boder og kjøkken.

Hele bygget skal tilfredsstille dagens krav til brannsikring. Det innebærer blant annet heldekkende sprinkleranlegg i alle fellesarealer, i alle leilighetene, og utvendig på balkonger og terrasser hvor teknisk forskrift krever dette. Sprinkelhoder vil være synlige i alle rom, noen synlige rørføringer for fremføring av sprinkleranlegg må også påregnes. Det leveres i tillegg ett brannslukningsapparat til hver leilighet. Røykdetektor og alarmgiver i hver leilighet er direkte tilknyttet sentralt brannalarmanlegg – avstillingsmulighet ved feilutløsning i hver etasje.

Vinduer og balkongdører leveres med lys farge innvendig, samme farge som dører og gerikter NCS S0500-N, farge utvendig avklares i detaljprosjekteringen.

Inngangsdør: Massiv laminert glatt dørblad med krom dørvrider og lås i stål farge hvit NCS S0500-N på innsiden, utsiden avklares i forbindelse med detaljprosjektering av fellesarealer.

Innerdører: Kompakte hvite NCS S0500-N innerdører i tråd med interiørkonsepter

Gulv leveres med én-stavs eikeparkett i bredde ca. 180mm. Overflatebehandlet fra fabrikk, kvister i parkett forekommer. Parkett leveres behandlet med en matt lakk.

Gulv i bad leveres med fliser i henhold til valgt interiørkonsept. Termostatstyrt vannbåren varme i gulv.

På bad leveres veggene med keramisk flis i formater og farge iht. valgt interiørkonsept. Speil med LED-belysning på vegg over servant.

Porttelefon:
Det installeres komplett anlegg med felles tablå ved hovedinngang. Videocalling og mulighet for fjernåpning av hovedinngangsdør. Utenfor hver leilighet vil det i tillegg være en ringeknapp til leiligheten. Forskjellig signal fra ringeknapp ved dør og utvendig tablå.

Låssystem:
Det installeres et digitalt adgangssystem som gjør det mulig for boligeierne å gi tilgang til sin bolig for ulike servicefunksjoner, f.eks. renhold og varelevering direkte til boligen. Type system vil bli avklart i detaljprosjekteringen.

Det legges opp til uttak for bredbånd samt uttak for kabel-tv i stue. Selger vil på vegne av sameiet tegne avtale med varighet inntil 3 år.

Oppvarming

Vannbåren varme med viftekonvektorer i tak i leiligheten. Omfang og plassering vil avklares i detaljprosjekteringsfase. Kostnader for forbruk faktureres basert på leilighetsareal BRA, eller på måling. I hver bolig leveres det målere med mulighet for fjernavlesning for varmt tappevann og for Oppvarming med konvektorer. På bad blir det termostatstyrt vannbåren varme i gulv som komfortvarme.

Tinglyste Heftelser og Rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/234/93:
10.08.2011 – Dokumentnr: 626814 – Urådighet
Rettighetshaver: Oslo Kommune Plan- Og
Org.nr: 971 040 823
Eiendommene forutsettes sammenføyd. Kan ikke omsettes eller pantsettes hver for seg, med unntak av overskjøting mellom gnr. 234 bnr. 93 og gnr. 250 bnr. 53. Kan slettes ved sammenføying.
Gjelder denne registerenheten med flere

10.08.2011 – Dokumentnr: 626753 – Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:250 Bnr:12

07.10.2015 – Dokumentnr: 924904 – Best. om adkomstrett
Allmenheten har rett til ferdsel og opphold på felt T4
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra kommunen
Med flere bestemmelser

10.08.2011 – Dokumentnr: 626515 – Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:234 Bnr:35

03.02.2012 – Dokumentnr: 101788 – Opprettelse av matrikkelenheten

30.03.2020 – Dokumentnr: 2281124 – Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Røisland & Co Eiendomsmegling AS
Org.nr: 994 194 410

05.11.2020 – Dokumentnr: 3286636 – Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:234 Bnr:94
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:250 Bnr:53

07.10.2015 – Dokumentnr: 924904 – Best. om adkomstrett
Allmenheten har rett til ferdsel og opphold på felt T4
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra kommunen
Med flere bestemmelser

30.03.2020 – Dokumentnr: 2281124 – Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Røisland & Co Eiendomsmegling AS
Org.nr: 994 194 410

10.08.2011 – Dokumentnr: 626515 – Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:234 Bnr:35

05.11.2020 – Dokumentnr: 3286636 – Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:234 Bnr:94
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Knr:0301 Gnr:250 Bnr:53

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten.

Adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut i sin helhet.

Områdebeskrivelse

Beliggenheten kombinerer nærhet til fjorden og ulike grøntområder, med nærhet til byen, kollektivtrafikk og et urbant nabolag. Langs byggets vestfasade går Rostockgata som tilrettelegges for syklister og gående. På siden mot øst blir det utsikt mot Middelalderparken og Ekebergåsen. I nord får man fjordglimt fra Bispekilen, og i retning syd ligger den grønne Losæterallmenningen og Sørenga sjøbad. Det kommer serveringssteder, butikker og servicetilbud på gateplan. Her kan du bo midt mellom sjøen, byen, parker og kanaler i et fargerikt kvartalsbygg.

Reguleringsplan og - bestemmelser

Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Clemenskvartalet ligger på felt B8A som er regulert til bolig, forretninger, offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning og energianlegg. Reguleringsbestemmelser for felt B8A i Bjørvika er S-4826, vedtatt 12.11.2014, samt for Torg på Clemenskvartalets syd-vestre hjørne iht S-4880, vedtatt 03.02.2016. Detaljreguleringen er en del av reguleringsplan S4099. Felt B8A består av ett boligbygg i kvartalsstruktur og har en maks reguleringshøyde på kote + 30.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom. Det settes et bunnfradrag på 4 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. Skattesatsen i 2021 er på 3 promille.

Betalingsbetingelser

1) Det forutsettes at 10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto ved signatur av kjøpekontrakt samt Buofl. § 12 garantien er stilt. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl. § 47.
2) Eventuelle endringsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Resterende del av kjøpesummen betales 3 dager før overtagelse.
4) Det anbefales at betaling overføres fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i
næringsvirksomhet, vil selger kreve 20% innbetaling ved kontraktsignatur.

Organisasjonsform

Leilighetene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 16. juni 2017, nr. 65. Bygget er et kombinasjonsbygg med næring og bolig hvor man bl.a. har stemmerett etter eierbrøk. Næringsarealene vil hovedsakelig ligge i 1. og 2. etasje. Eierseksjonsloven kan i sin helhet, fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også på www.lovdata.no.

Forsikringsselskap

If

Forbehold fra utbygger

Selgers forbehold om igangsetting er hevet og byggearbeidene er igangsatt

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Megler er pliktig å gjennomføre identitetskontroll av alle involverte parter. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling gjelder bestemmelsene i buofl. § 53. I et slikt tilfelle skal kjøper dekke hele selgers økonomiske tap.

Arealdefinisjoner

Arealene i prislisten er oppgitt i BTA bolig, bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard 3940. BTA bolig er målt med yttervegg og til midt i vegg mot nabo og gang. Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom, men ikke i de oppgitte romarealene på tegningene. De oppgitte arealer er å betrakte som cirka-arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre / større enn det oppgitte areal.

Dato

Sist oppdatert: 03.02.2023

Denne boligen er en del av Clemenskvartalet – Bjørvika

Les mer om prosjektet

Andre leiligheter i dette prosjektet

Tilbake til toppen