Vollen Marina – Vollen

Lidenskap for nybygg

Vollen Marina – Vollen

Slemmestadveien 416, 1390 VOLLEN

Geotag
Pris
Fra kr 13 500 000,- til kr 19 500 000,-
P-ROM
Fra 104m2 til 173m2
BRA
Fra 107m2 til 173m2
Rom
Fra 3 til 5 roms
Eierform
Eierseksjon
Antatt ferdigstilling
3. kvartal 2022

Registrer interesse

Meld din interesse så vil vi ta kontakt med deg og holde deg løpende orientert om prosjektet!

Visning

Book privatvisning med megler her. Du kan velge mellom digital visning via Teams eller personlig oppmøte på vårt kontor/visningssenter.

En idyllisk fjordperle med unik utforming og eksklusiv standard. Leilighetene ligger praktisk talt på bryggekanten midt i Vollens maritime miljø. Eiendommen har krembeliggenhet i sjøkanten og blir en naturlig del av Vollen Marina. Boligene får et arkitektonisk utrykk som vi opplever som godt tilpasset områdets historiske karaktèr, men i en moderne
form. Her er det enkelt å finne roen, og sommerdagene kan nytes i vannkanten eller på en av flere store terrasser og uteplasser med nydelig utsikt over Oslofjorden. Det medfølger rettighet til å leie båtplass i Vollen
Marina sitt anlegg, og det er mulighet for å leie garasjeplass i underetasjen. Leilighetene får balkonger og terrasser som vender ut mot sjøen. Noen av leilighetene vil disponere deler av arealet på terreng
utenfor egen terrasse. Balkongene får innspent glassrekkverk i klart glass med aluminiumsprofil på toppen som håndløper. Her er det ingenting som hindrer utsikten!

Planlegging/ prosjektering

Meld interesse

Salgsstart

Oktober 2020

Byggestart

Påbegynt

Antatt innlytting

3. kvartal 2022

Per Henrik Rolfsen

Eiendomsmegler

91372835per@roislandco.no

Eiendommen

Slemmestadveien 416, 1390 VOLLEN

Knr. 3025 Gnr. 75 Bnr. 52

Selger

Fjordservice AS

Fremdriftsplan og ferdigstillelse

Leilighetene forventes klare i september 2022, uten at dette anses som bindende frist for overlevering.

Ca. 10 uker før ferdigstillelse vil selger skriftlig varsle kjøper om endelig overtagelses-tidspunkt (Overtagelse).

Parkering

Direkte innkjøring til garasje fra terreng ute. Det leveres 1 stk. portåpner pr. P-plass. Plass er ikke inkludert i oppgitt leilighetspris og kan leies ut i fra egen avtale med selger.

Boder

Sportsboder à ca. 6 – 8 kvm. ihht. bodplan. Bodene leveres med systemvegger i netting.

Leveranse

Det er nedlagt et grundig arbeide med hensyn til innvendig leveranse fra Frost arkitekter og interiørarkitekt Gitte Rimstad i RCO Interiørdesign.
Det er lagt inn mange kvaliteter og mye omtanke for å levere gode boliger det skal være godt å komme hjem til. Det er lagt spesielt vekt på lysinnslipp, sømløs og lun følelse mellom inne og ute.
For beskrivelse av overflater og innredning med utstyr henvises til egne romskjemaer. Kontakt megler for mer info.

Kjøkkenet er levert fra Drømmekjøkkenet.

Kjøkkenfronter leveres i type Drømmekjøkken Line grepsfri i farge Gastro Grønngrå. Utvalgte leiligheter leveres med kjøkkenøy. Det legges frem strøm til kjøkkenøy med stikkontakt i benkeplate.
Alle kjøkken er valgt for å stå i stil med leilighetens generelle uttrykk, men også for å harmonere godt med de enkelte stilpakkene. For leiligheter med overskap (over benk) på kjøkken leveres overskap med LED lyslist / gripelist i bunn av skapdør.

Kjøkken leveres med 20 mm stein kompositt benkeplate. Alle skuffer og dører leveres med demping og integrerte håndtak i frontene. Benkeplaten leveres med stålvask.

Det leveres gode hvitevarer fra Siemens som en del av innredningen.

Baderommene blir plassbygde. Omfanget av leveransen er iht. det som fremgår av leilighetsplanen og romskjema.

Det leveres ikke garderobe- eller skapinnredning.

Byggemåte

Bygningene fundamenteres direkte på/eller med stålpeler til fjell. Garasjevegger, etasjeskiller og tak utføres av plasstøpt betong. Stålkonstruksjoner, stolper og bærende vegger i betong

Yttervegg leveres som klimavegg i hovedsak som isolert bindingsverksvegg i tre med beiset trepanelkledning.

Taket dekkes med takstein.

På alle balkonger og terrasser leveres det med Termofuru. Det leveres utebelysning og EL-punkt.

I tillegg vil noen leiligheter disponere deler av areal på terreng utenfor egen terrasse, som vist på egen utomhusplan.

Det leveres to forskjellige heissystemer, heis lengst mot syd som løfteplattform og heis mot nord som hydraulisk båreheis. Løfteplattformen er en enklere utførelse som krever betjening med påholden knapp. Døromramming i børstet stål, eventuelt pulverlakkert.

Det leveres desentralisert balansert boligventilasjonsanlegg med varmegjenvinning med eget separat anlegg for hver leilighet. Aggregatene plasseres enten i forbindelse med innvendig bod eller plassert over nedsenket himling over bad, på kryploft eller gang. Hvis luker i himling, utføres disse som gipsluker. Leilighetene utstyres med nødvendige lydfeller og ventiler på tilluftsiden. Trapperom, bodarealene og parkeringsanlegget ventileres iht. gjeldende forskrifter

Boligene leveres med det sanitærutstyret som er beskrevet i Romskjema og plassert som vist på kontraktstegningene.

Vinduer leveres som aluminiumskledt trevindu med 3 lags glass i fastfelt eller åpningsbart vindu med bunn og sidehengsling.
Større glassfasadefelt i stue/kjøkken utføres i aluminium-glass system med skyvedør slik det er angitt på tegning. Store aluminiums glassfelt mot øst og syd leveres med utvendige motordrevne screens for solskjerming. Takvinduer leveres med innvendig manuell solskjerming. Øvrige vinduer leveres uten solskjerming. Sameiet skal ha en samlet plan (instruks) for type og utseende. Vinduer i toppetasje vil leveres med innvendig manuelt styrt solskjerming.

Tette entrédører inn til leilighetene leveres i malt utførelse tilsvarende farge som vinduer. Alle innerdører leveres som kompaktdør med dempelist, type og farge iht. rombehandlingsskjema.

Det leveres porttelefon med kamera ved utvendig hovedinngangsdør for de leilighetene som ligger i bygningene A-D og som har sine innganger direkte fra trapperom/heis. Det leveres ringeklokke på inngangsdør til hver bolig.

Det leveres fiber til hver bolig. Det er inngått avtale med Telenor og fiber er installert i bygget.

Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i leilighetene og oppvarming av varmt tappevann leveres fra felles anlegg for sameiet som fordeles mellom seksjonseierne med egne målere for hver seksjon. Dusjbad leveres med elektriske varmekabler. Det er ikke varmeinstallasjon i eventuell innvendig bod.

Tinglyste Heftelser og Rettigheter

Tinglyste heftelser:
På eiendommen, gnr. 75, bnr. 52 er det tinglyst servitutter. Tinglyste heftelser fremkommer på grunnboksutskriften, som er et vedlegg til denne salgsoppgaven. Kjøper er gjort kjent med tinglyste dokumenter på eiendommen/leiligheten og deres hovedbøl og overtar disse slik de fremgår av grunnboken.- Midlertidig dispensasjon fra vegloven vedr. 30. byggegrense langs riksvei, er godkj. en byggeavst. på 15 meter fra senterlinje av Slemmestadveien for adkomst og snumuligheter mm. og vegkontoret i Akershus. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen. Doknr. 9545-1/100, tinglyst 18.04.1995 på gnr. 75 bnr. 5, overført til gnr. 75 og bnr. 52Tinglyste servitutter på eiendom gnr.75, bnr. 52 er i sin helhet tilgjengelig hos megler.

Utinglyste heftelser:
Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysing av nødvendige erklæringer knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Det vil bli tinglyst erklæringer som sikrer sameiet rett til adkomst over Bnr. 5 og plikter til å dekke sin forholdsmessige del av drifts- og vedlikeholdsutgifter. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlige myndigheter krever det.

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Det prosjekteres og bygges i henhold til Byggeteknisk forskrift TEK17. Selger har ansvaret for at det foreligger brukstillatelse/ferdigattest på leiligheten senest ved kjøpers overtagelse av leiligheten.Etter pålegg fra Finanstilsynet rettet mot samtlige meglerforetak (ref. rundskriv 21 / 2011) informeres ved dette om at det pr. dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon ikke vil foreligge ferdigattest, samt at ferdigattest først vil foreligge lang tid etter overtakelse. Bakgrunnen er at deler av de arbeider som er påkrevet for å få ferdigattest, ikke vil være ferdig pr. dato for overtakelse av den enkelte boligseksjon.
Det presiseres at fremstillingen over ikke har noen innvirkning på selgers forpliktelse til å fremskaffe ferdigattest eller konsekvensene av at ferdigattest ikke foreligger pr. overtakelse.
Kjøper oppfordres til å kontakte megler dersom det skulle foreligge spørsmål til ovennevnte.

Adgang til utleie

Leiligheten kan leies ut i sin helhet.

Områdebeskrivelse

Vollen Marina er en idyllisk perle langs Askers kyst. Spesielt sommerstid er fjordidyllen til å ta å føle på. Marinaen oppleves som komplett, med båtplasser, gjestehavn, restaurant på bryggekanten, båtleverandører, båt- og motorservice, bensinstasjon og kiosk. Marinaen har også dykkesenter og vannsportutleie.

Vollen er et levende sentrum som holder åpent nesten alle dager gjennom hele året, syv dager i uken. Sandstranda på Vollen/Fritzner badeplass er 40 meter bred. Stranden ble tildelt «Blått Flagg» i 2008 og er en perle med faste griller og en bocciabane.

Vollen er fylt med sanselige opplevelser i spennet mellom stedets unike egenart, historie og kystkultur. Her kan du oppleve et rikt mangfold for hele familien i historiske omgivelser. Kyststien gir deg flotte opplevelser hele året mot Vettre og Konglungen, eventuelt til Slemmestad. Det er også kort vei til Sjøstrand med to herlige sandstrender, molo og grønne gressletter.

Vollen byr på langt mer enn sjø og båtliv. Marka ligger innen kort avstand og innbyr til rekreasjon på helårsbasis. I tillegg er det kort kjørevei til flotte Slemmestad idrettspark med fotballbaner og innendørshall. Det er også nærhet til skoler for alle alderstrinn, barnehager og godt offentlig kollektivtilbud som buss og hurtigående ferge. Ønsker du deg en behaglig båttur inn til Aker Brygge tar dette kun 30 minutter!

Oslofjordmuseet ligger ved Maudbukta i Vollen og tar deg gjennom livet på fjorden de siste 100 år. Videre kan et besøk på Sekkefabrikken Kulturhus anbefales. Her er det en tett miks av spennende programmer, alt i fra konserter med kjente artister til inspirerende utstillinger, kulturinnslag og private arrangementer.

Beskrivelse av tomt og utomhus

Eiendommen vil få eiet tomt. Tomtenes areal er ennå ikke fastsatt, men forventes å utgjøre ca. 2 430 kvm.

Reguleringsplan og - bestemmelser

Gjeldende reguleringsplan heter Vollen Sentrum–Nordre Del (plan-ID2017008) og ble vedtatt i Kommunestyret 7.april 2020. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Fjordservice AS har gjennom den nylig godkjente reguleringsplanen igangsatt prosjektering og planlegging for utvidelse av bryggeanlegget. Bryggepromenaden skal være offentlig tilgjengelig og utvidelsen utenfor eksisterende bryggeanlegg vil da tilrettelegge for gjestehavn slik det fremkommer av kart i prospektet. Ytterst skal det også avsettes plass for bading.

Eiendommen grenser i syd mot Slemmestadveien 422 som er regulert til og drives i dag som båtslipp /verksted. Mot nord og øst vil Eiendommen grense mot Vollen Marina som i dag drives som marina for båter, herunder utleie av båtplasser, båtopplag, verksted og det som tidvis naturlig følger av aktivitet og støy fra denne type drift. I tillegg leies det ut næringslokaler som restaurant- /servering, butikker og kontorer samt lager.

Eiendomsskatt

Det er nå ikke eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Asker kommune.

Formuesverdi

Likningsverdi for boligen vil være avhengig av om den er primærbolig eller sekundærbolig. Disse satsene vil utgjøre henholdsvis 30 prosent av kvadratmeterprisene for primærboliger og 90 prosent for sekundærboliger. Likningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som beregnes av Statistisk sentralbyrå sine årlige kvadratmetersatser. For beregning av likningsverdi, gå inn på: https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/boligverdikalkulator/

Prisinformasjon

Leilighetene selges til faste priser og etter «førstemann til mølla» prinsippet. Prisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte boliger uten forutgående varsel. Før bud inngis må budgiver sette seg inn gjeldene budregler.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen betaler kjøper omkostninger som dokumentavgift og tinglysing av skjøte. Ved kjøp av leilighet som ikke er tatt i bruk, beregnes 2,5 % dokumentavgift kun av andel tomteverdi.Dokumentavgiften av tomteverdi utgjør ca. kr. 500,- pr. kvm. BRA. For tinglysing av skjøte betalerkj øper tinglysningsgebyr kr. 585,-. For pantedokumenter som kjøper skal tinglyse på seksjonen i forbindelse med lån, påløper kr. 585,- i omkostninger pr. pantedokument. Ved kjøp av parkeringsplass påløper dokumentavgift på 2,5% av kjøpesum.

Det tas forbehold om endringer av størrelsen på gebyrer og avgifter som er fastsatt av offentlig myndighet.

Totale omkostninger for hver enkelt leilighet fremkommer i prislisten.

Betalingsbetingelser

1) Det forutsettes at 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto ved signatur av kjøpekontrakt. Kontantinnbetaling må være fri egenkapital. Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøte er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti i medhold av buofl. § 47.
2) Eventuelle endringsbestillinger betales etter nærmere avtale med selger.
3) Resterende del av kjøpesummen betales 3 dager før overtagelse.
4) Det anbefales at betaling overføres fra kjøpers konto i norsk finanstituasjon.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, vil selger kreve 20% innbetaling ved kontraktsignatur.

Organisasjonsform

Leilighetene vil bli solgt som eierleiligheter og organisert som sameie og følger eierseksjonsloven av 16. juni 2017, nr. 65. Eierseksjonsloven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også på www.lovdata.no.

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges blant eierne. Styret skal ivareta alle saker av felles interesse for sameierne. Selger har, på vegne av sameiet, engasjert Obos Eiendomsforvaltning som forretningsfører til å forestå driften av sameiet innenfor de rammer som sameiet vedtar.

Vedtekter/husordensregler

Kjøper plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende vedtekter for sameiet. Foreløpige vedtekter følger som vedlegg til denne salgsoppgaven. Vedtektene vil bli fastsatt av selger i fbm seksjonering av sameiet og er gjeldende fra tinglysing av det kommunale seksjoneringsvedtaket. Regler for styring og drift av boligsameiet følger av Eierseksjonsloven.

Forbehold fra utbygger

Plassering av vinduer og dører, samt form på disse, kan avvike noe fra plantegninger, fasadetegninger 3D-illustrasjoner. Dette som følge av valg av leverandør, behov for tilpasninger og arkitektoniske utforminger av bygget.

Kjøper aksepterer ved signering av kjøpekontrakt at selger fritt kan transportere kjøpekontrakten og eventuelle senere avtaler til annet selskap i selgers konsern.

Tegninger og bilder i markedsføringsmateriell er kun illustrasjoner og kan avvike noe i forhold til plan – og fasadetegninger som vedlegges. Selger leverer ikke; innredninger, lamper, øvrig belysningsutstyr, markiser/ solavskjerming, tepper, møbler og annet tilbehør, med mindre det fremgår av leveransebeskrivelse samt kontraktstegninger. 3D er basert på skisser og regulert volum og kun ment som en illustrasjon. Endringer vil skje. Det tas forbehold om eventuelle feil i salgsoppgaven.

Lovanvendelse

Kjøpet følger bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Loven regulerer forhold hvor selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Iht. loven plikter selger å stille garanti som sikkerhet for oppfyllelse av sine forpliktelser etter kjøpekontrakt senest ved forbehold frafalt. Garantien utgjør 3% av kjøpesum frem til overtakelse. Beløpet økes til 5% av kjøpesum og står 5 -fem- år etter overtakelsen jf. buofl. § 12, 3 ledd. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finnes også på www.lovdata.no.

I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger kreve at avtalen reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 (avhendingslova).

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. Megler er pliktig å gjennomføre identitetskontroll av alle involverte parter. Dette innebærer at eiendomsmeglere har plikt til melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Ved avbestilling gjelder bestemmelsene i buofl. § 53. I et slikt tilfelle skal kjøper dekke hele selgers økonomiske tap.

Arealdefinisjoner

Arealene i prislisten er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærrom (P-rom). Arealene er beregnet ut fra Norsk Standard 3940. Bruksarealet angir leilighetens areal innenfor omsluttende vegger. Primærrom er BRA fratrukket innvendig bod. Innvendig sjakter er medregnet i P-rom, men ikke i de oppgitte romarealene på tegningene. De oppgitte arealer er å betrakte som cirka-arealer. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre / større enn det oppgitte areal.

Dato

Sist oppdatert: 13.08.2022

Leiligheter i dette prosjektet

Tilbake til toppen