Næringsseksjon over 2 plan med inngang fra gateplan.

Lidenskap for nybygg

Næringsseksjon over 2 plan med inngang fra gateplan.

Hans Nielsen Hauges gate 50A, 0481 OSLO

Geotag
Prisantydning
kr 5 700 000,-
Total Prisantydning
kr 5 700 000,-
Totalpris inkl.omk
kr 5 700 000,-
Fellesutgifter/mnd
kr 4 261,-
BRA
164 m2
Etasje
1
Eierform
Eierseksjon
Byggeår
2023

Registrer interesse

Meld din interesse så tar vi kontakt med deg og holder deg orientert om boligen!

Næringslokale over 2 plan beliggende i boligprosjektet Grefsen Stasjon. Lokalet er i dag et isolert råbygg på ca. 164 kvm med potensial. Det er totalt tre innganger, hvorav to av dem direkte fra gateplan. Inne i lokalet er det avsatt plass til heis og trapp mellom etasjene, og store vinduer sørger for mye naturlig lys.

Se standard- og teknisk beskrivelse for ytterligere informasjon.

Andreas Øvsthus

Prosjektansvarlig/ Eiendomsmegler MNEF/ Partner

95156615andreas@roislandco.no

Renate Rønninghaug Markussen

Eiendomsmegler/Prosjektkoordinator

41855000renate@roislandco.no

Eiendommen

Knr. 301 Gnr. 79 Bnr. 112 Snr. 80

Standard

Leveransen består av uinnredet isolert råbygg. Alle innvendige overflater leveres ubehandlet.

Betonggulv leveres ubehandlet avrettet.

Betongvegger leveres ubehandlet. Lecavegger leveres grovpusset og lettvegger består av isolert bindingsverk og gips klargjort for sparkling og maling.

Basert på hvilken virksomhet som skal ta i bruk lokalene skal kjøper prosjektere og bekoste nødvendige endringer for å sikre mot sjenerende støy mot tilstøtende boliger samt nabobebyggelse. Akustiske krav satt i prosjektets støyrapport må tilfredsstilles. Dette gjelder både mot tilstøtende boliger og utover mot gatetun og vei.

Vanntilførsel
Varmt- og kaldt vann føres frem til et tilknytningspunkt i tak i næringslokalet. Kjøper må selv besørge videre prosjektering og fremlegging. Nødvendig varmetapsisolering er medtatt frem til tilknytningspunkt. Det er forberedt for vannmåler ved tilknytningspunktet i næringslokalet.

Oppvarming
Oppvarming er basert på fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS. Fjernvarme føres frem til et tilknytningspunkt i næringslokalet. Kjøper må selv besørge videre prosjektering og fremlegging. Det er forberedt for energimåler på fjernvarmekursen i næringslokalet.

Avløp
Det er forberedt for 2 stk. avløpsrør i næringslokalet. Kjøper må selv bekoste og prosjektere fall og føringsveier.

Sprinkler
Grunnsprinkling er medtatt for rålokalene, også i parkeringskjeller. Kjøper må selv bekoste nødvendig omprosjektering av sprinkling og evt. endring etter lokalenes bruk og planløsning.

Tilluft
Det er tilrettelagt for felles inntak av tilluft til begge næringslokalene på østfasade i dette næringslokalet. Tilluft løses i fasade med rist.

Avkast
I næringslokalet er det tilrettelagt for avkast ut i det fri via rist i fasaden.

Ventilasjonsaggregat
Det er avsatt plass til ventilasjonsaggregat iht. produksjonsunderlag for RIV. Ett sluk per næringslokale ved tenkt aggregatplassering er medtatt. Ventilasjonsaggregat og kanaler i næringslokalet må bekostes og tilpasses av kjøper, dette er ikke medtatt.

Type av næring skal ikke være av forurensende virksomhet da det ikke er lagt opp til fettutskiller eller andre krav som næring av forurensende virksomhet medbringer.

Parkering

4 garasjeplasser er øremerket seksjonen og kan kjøpes for kr. 1 200 000,-. Om ønskelig er det mulig for kjøp av ytterlige plasser, kontakt megler for informasjon.

Bebyggelse

Bygget fundamenteres til fjell. Garasjevegger, etasjeskiller og tak utføres av plasstøpt betong eller prefabrikkerte betongelementer. Vegger rundt trapperom og heissjakt er av betong.
Ytterveggene isoleres med mineralull og forblendes hovedsakelig med skifer, vist på fasadetegninger. For øvrig benyttes tegl, betong og plater. Utvendig kledning ved næringsarealene utføres hovedsakelig med trekledning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/79/112/80:
05.09.2003 – Dokumentnr: 56134 – Bestemmelse om vannrett
Rettighetshaver: Oslo kommune
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune v/Plan- og
bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:79 Bnr:112
Gjelder denne registerenheten med flere

17.04.2018 – Dokumentnr: 657643 – Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: Knr:0301 Gnr:79 Bnr:112
Gjelder denne registerenheten med flere

09.07.2018 – Dokumentnr: 1002284 – Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Rett til allmenn ferdsel på gangareal
Overført fra: Knr:0301 Gnr:79 Bnr:112
Gjelder denne registerenheten med flere

19.10.2020 – Dokumentnr: 3196669 – Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Røisland & Co Eiendomsmegling AS
Org.nr: 994 194 410
Overført fra: Knr:0301 Gnr:79 Bnr:112
Gjelder denne registerenheten med flere
———-
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2021/47081-1/200

14.10.2022 – Dokumentnr: 1160821 – Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 80
Formål: Næring
Tilleggsdel: Bygning
Sameiebrøk: 164/6697

Beliggenhet

Grefsen Stasjon er et sentralt boligprosjekt med over 1000 boligenheter som strekker seg fra Storo til Sinsen.

I tillegg har man umiddelbar nærhet til Storo Storsenter med sine 125 butikker.

Det er kun 2 minutters gange til T-bane, buss (også flybuss), trikk og tog. Kollektivtilbudet er stort og gjør det enkelt å komme til andre deler av byen på kort tid.

Adkomst

Adkomst direkte fra Hans Nielsen Hauges gate 50 med god eksponering.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp, med private stikkledninger for vann og avløp fra eiendommen og ut til kommunens hovedledning.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til byggeområde for boliger, forretning, bevertning i henhold til reguleringsplan datert 08.02.2023.

Denne seksjonen som selges (snr. 80), er regulert til næring.

Plan med tilhørende bestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader fordelt etter eierbrøk kr. 16,- per kvm Kostnad huseierforening kr 150,-
Garasje kr. 250,- per plass
Renovasjon/kommunale avgifter kommer i tillegg

Omkostninger

Det påløper ikke omkostninger.

Annen viktig informasjon

Overdragelsen gjelder salg av samtlige aksjer i selskapet Grefsen Utvikling Næring 2 AS, org nr. 828 160 672. Selskapet har hjemmel til seksjonen.

Eiendommenes bokførte verdi er estimert til kr. 6 488 000,-. Det vil ikke bli gitt skatterabatt på differansen mellom eiendomsverdien og den bokførte verdien. Selskapets regnskap må leses i sin helhet.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd / reklamasjoner som medfører tap på mindre enn 0,1% av eiendomsverdien og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede krav overstiger 1% av eiendomsverdien.

Kjøpekontrakten som skal benyttes i transaksjonen er «Meglerstandarden med oppgjørsansvarlig – mars 2020». Ved budgivning aksepterer budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes av partene.

Budgivning

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver(e). Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på finn.no, eller roislandco.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har megler en plikt til å oppfordre oppdragsgiver (selger) til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til megler.

Kjøpet anses som ledd i næringsvirksomhet og eiendommen selges «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8.

Lovanvendelse

Med henvisning til lov om eiendomsmegling § 1-4 tredje ledd, jfr. forskrift om Eiendomsmegling § 1-2, fravikes bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, § 6-7 til § 6-10 og kapittel 7 og § 8-8 da overdragelsen gjelder salg av selskap/næringseiendom/eiendom solgt som ledd i næringsvirksomhet.

Alle interessenter og kjøper vil bli vurdert som profesjonell og kjøpers reklamasjonstid begrenses derfor til 3 mnd. etter overtakelsen. Dette avviker fra avhendingslovas bestemmelser hva gjelder kjøpers reklamasjonstid. Alle interessenter oppfordres til nøye å undersøke eiendommen. Det anbefales at alle interessenter rådfører seg og befarer eiendommen med fagkyndig, før bud inngis.

Kjøpekontrakten (Meglerstandarden av mars 2020) som skal benyttes i transaksjonen kan oversendes ved forespørsel. Ved budgivning aksepterer/ bekrefter budgiver at man har lest og akseptert kjøpekontrakten som skal benyttes mellom partene. Krever kjøpers bank en utvidet garantistillelse fra Oppgjørsansvarlig eller Megler i forbindelse med oppgjøret, blir denne kostnaden belastet kjøper.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra seksjonsbegjæringen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Hvitvaskingsreglene

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking / kjøpers innbetaling I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art. Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere kundeforholdet eller utføre transaksjonen. Det anbefales at kjøper innbetaler kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank. Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Eier

Grefsen Utvikling AS

Grefsen Utvikling Næring 2 AS

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer: 1-0230/23

Ansvarlig Megler

Andreas Øvsthus

Dato

Sist oppdatert: 19.06.2024

Tilbake til toppen