Ny og lekker 3-roms hjørneleilighet med balkong på 8 m². Lav dokumentavgift. Est. ferdig Q4 2024

Lidenskap for nybygg

Ny og lekker 3-roms hjørneleilighet med balkong på 8 m². Lav dokumentavgift. Est. ferdig Q4 2024

Sinsenveien 47D, 0585 OSLO

Geotag
Prisantydning
kr 350 000,-
Total Prisantydning
kr 6 350 000,-
Totalpris inkl.omk
kr 6 440 750,-
Fellesutgifter/mnd
kr 3 660,-
P-ROM
56 m2
BRA
56 m2
Rom
3
Etasje
2
Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Leilighet
Byggeår
2024

Registrer interesse

Meld din interesse så tar vi kontakt med deg og holder deg orientert om boligen!

Visning

Salg av kontraktsposisjon: Leiligheten er under oppføring og det er ikke tilgang på selve leiligheten/byggeplass. Det er mulig å gjennomføre en digital visning på Teams for en gjennomgang av spørsmål/fly i simulator (utsikt/solforhold). Konferer med megler Martin Killi Arnesen for ytterligere informasjon og en hyggelig prat.

Dette er et salg av en kontraktsposisjon vedrørende leilighet 104 i bygg A2 i Lille Løren Park. Dette er en lekker 3-roms hjørneleilighet i byggets 2. etasje, og inneholder kvaliteter som lys en-stavs eikeparkett, generøs takhøyde og store vindusflater. Balansert ventilasjon sørger for godt inneklima og lave kostnader til oppvarming. Prosjektet har en sentral beliggenhet på Løren med kort vei til butikker og kollektivt. Lille Løren Park byggetrinn 2 vil bestå av to bygg med 99 leiligheter, hus A2 og F.

*Helt ny 3-roms hjørneleilighet
* Sørøstvendt balkong på 8 m²
* Planlagt innflytting senest desember 2024
* 5 års utbyggergaranti
* Lav dokumentavgift
* 1-stavs eikeparkett
* Energivennlig og godt isolert – BREEAM
* Heis
* Felles takterrasse med flott utsikt og gode solforhold

Martin Killi Arnesen

Eiendomsmegler MNEF

90934214martin@roislandco.no

Eiendommen

Knr. 301 Gnr. 83 Bnr. 545

Areal og innhold

P-rom: 56,5 m²
BRA: 56,5 m²

P-rom | 2. etasje: Gang, bad, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Alle leilighetene får egen sportsbod. Bodene vil hovedsakelig være lokalisert i parkeringskjeller. Bodene vil bli fordelt av utbygger i forkant av innflytting. Sportsboder får en størrelse på minst 5 m² for leiligheter over 50 m². Sportsbod utføres som nettingbod med tett dør og med feste for hengelås.
 
Arealbeskrivelse;
Vi gjør oppmerksom på at det er benyttet gamle måleregler i denne saken. Det kommer av at kontrakten som selges, er inngått før de nye målereglene trådte i kraft (før 1/1-2024). De oppgitte arealer er hentet fra opprinnelige plantegninger fra utbygger.

Parkering

Det medfølger ikke parkeringsplass til denne leiligheten.

Oppvarming

– Det vil bli levert vannbåren varme via radiatorer.
– På baderom leveres det varme i gulv

Det leveres balanserte sentrale ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner plassert i teknisk rom i kjeller. Innblåsing av luft til alle oppholdsrom via ventiler, samt avtrekk fra bad og kjøkkenventilator. Utlufting over tak/ventilasjonstårn kan medføre sjenerende lukt.

Energimerke

Alle boenhetene vil bli energimerket. Energiattester vil bli utarbeidet av selger i samarbeid med utførende entreprenør etter at detaljprosjekteringen er gjennomført, og utleveres ved overtakelse av boligen. Energimerkingen skal dokumentere at leilighetene minst tilfredsstiller kategori C. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

BREEAM-NOR sertifisering av prosjektet:
BREEAM er både en metode og et verktøy for bærekraftige byggeløsninger – fra idé til planlegging, og helt frem til ferdigstilling.

Bebyggelse

Leveranser utføres i henhold til teknisk forskrift av 2017 (TEK17).

Bæresystemer
Hovedbæresystem i stål og betong. Etasjeskiller leveres
hovedsakelig i betong. Det blir synlige V-fuger i himlinger.

Fasader
Fasader består i hovedsak av puss og tegl.

Yttertak
Takkonstruksjonen isoleres og dimensjoneres i henhold til energiberegninger. Det legges taktekking med forskriftsmessig fall til sluk. For de leilighetene som får takterrasser vil det legges tremmegulv, som angitt på kontraktstegning.

Ferdigattest

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted.

Det er utbyggers ansvar å innhente ferdigattest.

Adgang til utleie

Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner. Ethvert salg av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier. Utleie skal meldes til sameiets styre.

Tinglyste heftelser og rettigheter

På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

301/83/545:
06.08.1858 – Dokumentnr: 900088 – Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.03.1866 – Dokumentnr: 900091 – Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

02.12.1904 – Dokumentnr: 900231 – Bestemmelse om vannledn.
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

08.06.1906 – Dokumentnr: 900257 – Bestemmelse om vannledn.
Bestemmelse om generende virksomhet
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.02.1922 – Dokumentnr: 901522 – Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

24.05.1946 – Dokumentnr: 4030 – Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

31.07.1951 – Dokumentnr: 8929 – Erklæring/avtale
VEDR. FYRHUS OG EKSPEDISJON
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

03.11.1951 – Dokumentnr: 13119 – Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning
Med flere bestemmelser
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

06.11.1957 – Dokumentnr: 13593 – Erklæring/avtale
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

04.10.1960 – Dokumentnr: 12215 – Skjønn
Dok. tgl. m/dbnr. 12215 – 12239.
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

10.10.1967 – Dokumentnr: 13723 – Skjønn
Dok. tgl. m/dbnr. 13723 – 13740.
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

03.05.1968 – Dokumentnr: 6288 – Best om garasje/parkering
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

28.08.1968 – Dokumentnr: 12383 – Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

15.10.1968 – Dokumentnr: 15400 – Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning
Vedtak av visse vilkår vedr. utskillelse/bebyggelse
av denne eiendom
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

22.11.1968 – Dokumentnr: 15867 – Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

26.05.1977 – Dokumentnr: 11364 – Erklæring/avtale
VEDR. VEKSTHUS
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.10.1978 – Dokumentnr: 22476 – Best. om vann/kloakkledn.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

16.09.1981 – Dokumentnr: 23474 – Best. om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

04.12.1981 – Dokumentnr: 31911 – Bestemmelse om veg
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

01.06.1987 – Dokumentnr: 33560 – Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

13.08.1998 – Dokumentnr: 46705 – Erklæring/avtale
Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra Plan og bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

13.08.1998 – Dokumentnr: 46705 – Erklæring/avtale
Bestemmelse om garasje/parkering
Kan ikke slettes uten samtykke fra Plan- og bygningsetaten
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.2019 – Dokumentnr: 620866 – Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Rett til fri adkomst og bruk av regulert torg
Rettighetshaver allmennheten
Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

03.06.2019 – Dokumentnr: 620866 – Bestemmelse om adkomstrett
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Rett til fri ferdsel på regulert gang- og sykkelvei
Rettighetshaver allmennheten
Kan ikke endres uten samtykke fra Oslo kommune
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

23.12.2022 – Dokumentnr: 1459087 – Bestemmelse om nettstasjon
Rettighetshaver: Elvia AS
Org.nr: 980 489 698
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler
Overført fra: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1
Gjelder denne registerenheten med flere

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:15
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bestemmelse om gang- og sykkelvei
Gjelder denne registerenheten med flere

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:546
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bruksrett til 87 sykkelparkeringsplasser

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:544
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bestemmelse om bruk av grunn til vedlikehold av konstruksjon/bygningsmasse
Gjelder denne registerenheten med flere

30.03.2023 – Dokumentnr: 338939 – Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver: Selvaag Eiendomsoppgjør AS
Org.nr: 971 155 477
Gjelder denne registerenheten med flere
———-
Prioritetsbestemmelse
Veket for: Pantedokument 2023/392859-1/200

21.03.2023 – Dokumentnr: 301003 – Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:0301 Gnr:83 Bnr:1

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Bestemmelse om adkomstrett
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:544
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:546
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bestemmelse om torg

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Erklæring/avtale
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:544
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Bestemmelse om bruk av grunn til vedlikehold av konstruksjon/bygningsmass

21.03.2023 – Dokumentnr: 301039 – Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:15
Rettighet hefter i: Knr:0301 Gnr:83 Bnr:544
Kan ikke slettes uten samtykke fra: Oslo Kommune
Org.nr: 958 935 420
Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere

Beliggenhet

Prosjektet er sentralt plassert på Løren, med kort vei til flere hyggelige parkanlegg, og samtidig omkranset av storbyens fasiliteter i behagelig avstand. Her vil man finne trygge oppvekstvilkår, både i selve prosjektet og i nærområdet. Gangavstand til skoler, barnehager og fritidsaktiviteter bidrar til en enklere hverdag, uten at man er avhengig av bil til en hver tid. Dagligvarehandel og busstopp like rundt hjørnet, samt kort gangavstand til Løren Torg med apotek, blomsterbutikk, ferskvarebutikk og tilknyttede spisesteder som blant annet tilbyr sushi, indisk og pizza.

Den aktivitetslystne kan for eksempel ta turen til Sinsenparken, hvor man finner Sinsen Tennisklubb. 5 minutter med sykkel, og du befinner deg på Hasle/Løren idrettsanlegg med fotballbaner og egen ishall. Herfra kan man sykle videre til Bjerke Travbane med spennende løp, uavhengig av om man har peiling på hest. Torshovdalen og Muselunden må også nevnes, med store gressletter, perfekt for lek og morro, lørdagslunsj i sommersol eller aking og skigåing vinterstid.

Regulerings- og arealplaner

Eiendommen er regulert til boligformål.

Lille Løren Park skal utvikles med flere fremtidige byggetrinn. Gjennomføring av et stort byggeprosjekt i flere trinn vil, blant annet på grunn av løpende byggevirksomhet, kunne medføre enkelte ulemper for beboerne inntil ferdigstillelse av samtlige byggetrinn.

Eiendommens utgifter

Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Basert på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører, er disse stipulert til ca. kr. 40 per kvm BRA pr. mnd. Forretningsfører angir allikevel intervall fra kr. 40 til 46 for å ta høyde for eventuelle ytterligere prisjusteringer av kommunale avgifter. I prislisten er kr. 43 lagt til grunn. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene.

• Kostnad kabel-TV og bredbånd er stipulert til ca. kr. 440 per mnd.
• Kostnad fjernvarme som inkluderer oppvarmet vann, fakturert etter faktisk forbruk. Forretningsfører stipulerer kostnad til ca. kr. 14 pr. kvm BRA. I tillegg kommer kostnader til måling og avlesing. (Flere analyseselskap forventer store svingninger i strømprisene de neste fem årene før de stabiliseres på et «normalt» nivå. Det er også usikkerhet til hvor lenge Statens støtteordning vil vare for felles strøm og fjernvarme i eierseksjonssameier. Disse faktorene gjør at det er svært vanskelig å estimere hvor mye energikostnadene for eierseksjonssameiet vil bli når det er ferdig bygd og overlevert.)
• Eventuell kommunal eiendomsskatt faktureres som regel direkte til den enkelte sameier.

Totalt stipulert for denne leiligheten: kr. 3 660 per måned.

Det er i Oslo kommune vedtatt eiendomsskatt. Skattesatsen for 2024 er 2,8 promille. Eiendomsskattegrunnlaget er 70% av boligverdien, og bunnfradraget er 4,7 millioner. Satsen for for beregningsgrunnlaget til eiendomsskatten blir fastsatt årlig av bystyret. Eiendomsskatten vil derfor kunne variere fra år til år.

Formuesverdi

Boligen er nyoppført og det foreligger derfor ikke formuesverdi per tid.Ved primærbolig utgjør formuesverdien 25% av markedsverdien for 2024. Ved sekundærbolig er formuesverdien det samme som boligens markedsverdi (100%). For mer informasjon, se skatteetatens hjemmeside og kalkulator for beregning av formuesverdi. 

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

1: Dokumentavgift til staten (2,5% av tomteverdi): Kr. 49 750
2: Tinglysningsgebyr skjøte: Kr. 500
3: Tinglysningsgebyr pant: Kr. 500
4: Transportgebyr til utbygger: Kr: 40 000

Totale omkostninger: Kr. 90 750

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader: kr. 6 440 750

Forretningsfører vil på vegne av sameiet, i forbindelse med kjøpers overtakelse av bolig, innkreve 2 måneders ekstra felleskostnad som startkapital til sameiet. Kapitaltilskuddet vil ikke bli avregnet mot månedlig felleskostnader eller bli tilbakebetalt ved eventuelt salg av seksjonen.

Annen viktig informasjon

Om prosjektet:
Lille Løren Park: et nytt leilighetsprosjekt med særdeles god intern beliggenhet på Løren – vestvendt og grønt på et høydedrag.

Bygningene ligger høyt i terrenget og bader i gode sol- og lysforhold. Mange av leilighetene byr på fantastisk utsikt over Oslofjorden, og flere har egen vestvendt takterrasse. Frodige fellesarealer, et rolig gatetun og et stort og inkluderende gårdsrom innbyr til sosialt samvær med gode naboer. Og i den nylig oppgraderte byparken, som er nærmeste nabo, kan du ta et avbrekk fra bylivet i naturlige omgivelser.

Løren, som i mange år var preget av industri, kontor og militærleir, har utviklet seg til å bli et hyggelig, spennende og aktivt boligområde med gangavstand til Oslo sentrum. I tillegg har du alt du trenger til ditt daglige liv i nærområdet. God byutvikling handler om å skape gode nabolag. Det skal være godt å komme hjem, et hjem skal være et sted du trives. Her bor du stille og tilbaketrukket i grønne omgivelser, men samtidig sentralt med diverse servicetilbud, butikker, hyggelige spisesteder og kaféer, T-bane, buss, trikk og flybuss innen få minutters gange. Boligprosjektet vil til sammen bestå av 7 hus med 348 leiligheter, barnehage og park. Dette prospektet gjelder hus A2 med 47 leiligheter.

Felles takterrasse:
På taket planlegges det en møblert og grønn takterrasse som beboerne har delt tilgang til. Her kan du invitere gjester, kose deg alene i solen eller treffe gode naboer over en kaffekopp. Takterrassene er ikke endelig prosjektert, endringer vil kunne forekomme.

Fellesområder:
I fremtidige hus B er det planlagt et praktisk fellesområde med møterom, arbeidsplasser, sosial sone og selskapsrom med kjøkken. Arealene tilrettelegger for godt og aktivt naboskap, og kan leies for private arrangement. I tillegg planlegges det to gjesterom, som beboerne kan leie når antall gjester overstiger antall soverom i leiligheten! Fellesområdene er ikke endelig prosjektert, endringer vil kunne forekomme.

Utbyggers salgsoppgave og hjemmeside:
Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med Selvaags (utbygger) sin salgsoppgave og hjemmeside for prosjektet.
https://www.selvaagbolig.no/oslo/lillelorenpark/

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven.
 
Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver(e). Vi oppfordrer til å gi bud elektronisk via GI BUD knappen på finn.no, eller roislandco.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes på SMS eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i SMS og mail kan forekomme.
 
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter fra budet er mottatt av megler, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
 
I henhold til eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har megler en plikt til å oppfordre oppdragsgiver (selger) til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til megler. Megler oppfordrer partene til å lese retningslinjene for budgivning vedlagt i salgsoppgaven.
 
Et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), er avtalerettslig bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.
 
Budgiverens opplysning om han er forbruker eller næringsdrivende:
Avhendingsloven ble endret med virkning fra 1. januar 2022 og innebærer blant annet at «som den er»-forbehold ikke har virkning i forbrukerkjøp, jf. avhendingsloven § 3-9 andre ledd, jf. § 1-2 tredje ledd. Med forbrukerkjøper menes en kjøper av eiendom som er en fysisk person og som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. «Som den er»-forbehold kan imidlertid fremdeles tas utenfor forbrukerkjøp. Hvorvidt eiendommen selges til en forbrukerkjøper eller ikke, kan derfor ha betydning for fordelingen av risiko mellom partene: hvis kjøperen er forbruker, bærer selger ansvaret dersom eiendommen ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Hvis kjøperen er profesjonell, bærer imidlertid selger ansvaret for slike avvik bare i den grad eiendommen er i vesentlig ringere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
 
Budgivers opplysning om han er forbruker eller ikke, skal gis i forbindelse med formidling av budet, for eksempel ved at det i budskjemaet krysses av for om man er forbrukerkjøper eller ikke. Budgiver må informere megler om han opptrer som forbruker eller ikke-forbruker ved budgivning for at andre parter involvert i budrunden kan ta stilling til forhold av faktisk og rettslig art som er viktige i forbindelse med avtalen. Megler har begrenset mulighet til å kontrollere budgivers egenopplysning om vedkommende er næringsdrivende eller ikke, og budgiverens skriftlige opplysning om han er forbrukerkjøper eller ikke, må legges til grunn. 
 
Ved salg av en kontraktsposisjon er det merverdien, (kjøper 1s gevinst) budgiver skal legge inn bud på. Konferer megler før bud legges inn. 

Lovanvendelse

Avtalen mellom kjøper 1 (videreselgeren av kontrakten) og kjøper 2 (ny kjøper), blir regulert av avhendingsloven, kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 
Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven utarbeidet i forbindelse med salg av kontraktsposisjonen, samt kjøpekontrakten med tilhørende dokumenter signert av kjøper 1 og selger (utbygger), før bud inngis.
 
Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.
 
Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Videresalg

Dette gjelder salg av en kontraktposisjon for en konkret bolig under oppføring. Ny kjøper (kjøper 2) overtar selgers (førstegangskjøpers) rettigheter og forpliktelser iht. opprinnelig kontrakt. Ved kjøp av kontraktposisjon må hovedkontrakten overtas med alle rettigheter og plikter, herunder betalingsvilkår og de lovpålagte garantier. Opprinnelig kontrakt regulerer alle forhold knyttet til leveransen av boligen. Det forutsettes at kjøper grundig har gjennomgått den opprinnelige kjøpekontrakten med tilhørende vedlegg, før bud inngis.
 
Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt. Stilt garanti(er) følger boligen, og garanti(er) kan bare gjøres gjeldende av ny kjøper. Eventuelle forbehold som kjøper har tatt skal være avklart.
 
Ved signering av transportkontrakt skal kjøper av kontraktsposisjonen (kjøper 2) innbetale kjøper 1 sin allerede innbetalte 10%, merverdien (kjøper 1 sin gevinst), samt transportgebyret til utbygger. Kjøper 1 vil få tilbakebetalt sin 10% med fratrekk for meglerkostnadene ved salg. Kjøper 1 sin gevinst ved videresalget (merverdien) vil bero på meglers klientkonto frem til kjøper 2 har overtatt leiligheten og fått rettsvern for sitt erverv. Opptjente renter på merverdien tilfaller kjøper 1 (selger av kontrakten).
 
Dersom kjøper 2 er forbruker, faller pliktene hans til å betale merverdien bort dersom entreprenøren ikke ferdigstiller boligen, jf. Avhendingsloven §1-1 fjerde ledd. Kjøper 1 har likevel ikke noe ansvar for mangelfull eller forsinket levering fra selgers side, og kjøper 2 plikter å betale hele merverdien i disse tilfellene. Dette gjelder selv om mangelen er vesentlig og gir kjøper 2 rett til å heve kontrakten med selger.
 
Skulle noe virke uklart, kontakt megler.

Garantier

Garanti som Selger (utbygger) har stilt i medhold av buofl. § 12 og eventuelt § 47 kan gjøres gjeldende av Kjøper 2 som Kjøper 1 sin rettsetterfølger (jf. buofl. § 12, 6. ledd).
 
Garantien etter buofl. § 12, som minst lyder på 3% av vederlaget i perioden før overtagelse og 5 % i perioden frem til 5 år etter overtagelsen, er beregnet av opprinnelig kjøpesum mellom Selger og Kjøper 1 i henhold til kjøpekontrakt.

Hvitvaskingsreglene

Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking. I henhold til Lov av 01.06.18 nr. 23 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven), er megler pliktig til å gjennomføre identitetskontroll av alle involverte parter. Hvitvaskingsloven pålegger blant annet eiendomsmegler å innhente redegjørelse av midlenes opprinnelse. Dette besvares av samtlige kjøpere herunder parter som opptrer på vegne av kjøper, ved en såkalt kundekontroll. Ved eventuelt tilbakehold av informasjon eller mistenkelige transaksjoner, plikter eiendomsmegleren å melde fra til Økokrim. Med «mistenkelig transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling, eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. 
 
Det anbefales at kjøper innbetaler kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.
 
Selger forbeholder seg også retten til å kreve dokumentasjon av kjøpers finansiering.
 
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven. 
 

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Eier

Hiep Tu

Trinh Nguyen Diem Phung

Opplysninger om oppdraget

Oppdragsnummer: 3-0053/24

Ansvarlig Megler

Martin Killi Arnesen

Dato

Sist oppdatert: 21.04.2024

Tilbake til toppen