Landøyveien – Holmen/Asker

Lidenskap for nybygg

Landøyveien – Holmen/Asker

Landøyveien 5, 1394 NESBRU

Geotag

Registrer interesse

Meld din interesse for prosjektet så holder vi deg løpende orientert!

Velkommen til Landøyveien på Landøya ved Holmen i Asker!

Landøyveien 5 teller inntil 55 boenheter fordelt på tre terrasserte hus. Det er lagt vekt på å tilpasse boligprosjektet til omkringliggende småhusbebyggelse, elvelandskapet med Neselva, åslandskapet og planområdets unike plassering ut mot Oslofjorden.

Byggene er omsluttet av et sammenhengende indre parkområde med parkering under terreng. Inntrukne fasadeliv med trekledning og strategiske forskyvninger av hageterrasser bidrar til både særpreg og egenkarakter. Her er det variasjon i skala, størrelse, høyde og volum.

Det vil tilbys leiligheter i varierende størrelser og utforming, alle med store terrasser eller utgang til egen uteplass på terreng med direkte adkomst ut på grøntområder. Planleggingen og prosjekteringen av leilighetene i Landøyveien 5 er mer eller mindre ferdigstilt, mens vi venter på den avsluttende politiske behandlingen av planforslaget og utbyggingsavtalen.

Det er med stor glede at vi kan meddele at plansaken og utbyggingsavtalen for Landøyveien 5 ble sluttbehandlet i Formannskapet 7. september og endelig godkjent av Kommunestyret i Asker den 14. september.

Vi er i dialog med Asker kommune om når vi kan forvente nødvendige avklaringer og tillatelser, slik at vi kan si noe mer om forventet tidspunkt for salgsstart og byggestart.
Det må bl.a. dokumenteres at det er tilstrekkelig skolekapasitet i nærområdet før vi får tillatelse til å realisere leilighetsprosjektet i Landøyveien 5.

Prosjekteringen av boligene nærmer seg ferdig, og vi ser frem til å kunne presentere prosjektet når nødvendige avklaringer er på plass.
Alle registrerte vil motta ytterligere informasjon om boligprosjektet og prosessen videre per e-post så snart dette foreligger. I mellomtiden kan du lese mer om leilighetene og se siste oppdateringer på boligprosjektets hjemmesider.

Et prosjekt utviklet av Varde Eiendom og Skaugumåsen Invest.

Ingrid Anne Fossli

Eiendomsmegler

93885778ingrid@roislandco.no

Lars Petter Hansrud

Eiendomsmegler

95203993lars.petter.hansrud@roislandco.no
Tilbake til toppen