En ny aktør på boligmarkedet!

Lidenskap for nybygg

En ny aktør på boligmarkedet!

Strek ikon

OsloBolig skal hjelpe deg med å realisere boligdrømmen!

Mange har ikke mulighet til å kjøpe seg sitt eget hjem i dagens tøffe boligmarked. De trenger alternative veier inn. Mange førstegangskjøpere i Oslo-området sliter med å spare opp nok egenkapital, til tross for at de har fast jobb. Boligselskapet OsloBolig ønsker å bidra til at flere med vanlig inntekt skal ha mulighet til å kjøpe leilighet. 

OsloBolig ble startet opp sommeren 2022 av Oslo kommune, OBOS, Bane NOR Eiendom og NREP. Røisland & Co har vært så heldige at vi har fått lov til å bistå med rådgivning, fra markedsperspektiv, i utviklingsfasen av konseptet.

Selskapet skal kjøpe prosjekterte og nybygde boliger fra utbyggere, og selge disse videre gjennom en spesiell boligkjøpsmodell. I starten vil dette være basert på deleie for å tilby en alternativ vei inn i boligmarkedet til dem som ellers sliter med å komme seg inn. Søkere som oppfyller visse kriterier, kan søke om å få kjøpe bolig. Hovedregelen er at man må ha 15 % av den totale kjøpesummen (inkludert fellesgjeld) i egenkapital. Men om du spleiser med OsloBolig, så trenger du bare egenkapital på halvparten av boligen. Det mest vanlige er å starte med å kjøpe 50 %. Ellers er det opp til deg om du vil kjøpe 60, 70, 80 eller 90 % av boligen med en gang – eller etter hvert.

Ambisjonen er å nå 1000 boliger

i løpet av 5-7 år.

At deleiemodellen er et nytt og attraktivt alternativ viser OBOS som ved utgangen av september rundet 1000 solgte Deleie og Bostart boliger. Den alternative boligkjøpsmodellen utgjorde 40 prosent av alle nye leiligheter OBOS har solgt de siste månedene.  

Oslobolig er en god løsning for både boligkjøpere og utbyggere, og de er allerede i dialog om samarbeid på flere kommende nyboligprosjekter.

Følg med på OsloBolig for nye boligprosjekter.

Siste nytt

Tilbake til toppen