For få nye boliger i markedet

Lidenskap for nybygg

For få nye boliger i markedet

Strek ikon

Årsak til kraftig prisøkning for boliger i Oslo og Viken, og vår prognose fremover i boligmarkedet.

Det er ikke bare historisk lavt rentenivå som er årsaken til den kraftige prisøkningen for boliger vi har sett de siste årene (+7,1% i Oslo siste 12 mnd).

Boligmarkedet påvirkes vel så mye av tilbudssiden og da spesielt hvor mange nyoppførte boliger som tilføres markedet.

Er nivået lavt for ferdigstilte nye boliger blir det også færre bruktboliger som kommer ut for salg. Det er gjerne folk som har en bruktbolig som kjøper i nybygg. Rotasjonen i boligmassen svekkes og prispresset tiltar. Det blir vanskeligere å komme inn i boligmarkedet da den første boligen gjerne er av eldre dato og ligger på et lavere prisnivå.

Tall pr. 01.07.2022

Ser vi på Oslo så har det de siste 5 årene kun blitt lagt ut 1 800 nye boliger i snitt pr. år. Etter vår oppfatning burde dette ligget på det dobbelte og da jevnt fordelt årlig og geografisk for å holde tritt med befolkningsveksten som er et resultat av urbaniseringen i vår tid.

Tall pr. 01.06.2022

Dersom vår prognose slår til vil det i Oslo komme ut ca. 2 000 ny boliger i markedet i 2022.

Hva skjer fremover i boligmarkedet?

Det har vært stort trykk og bra salg i boligmarkedet så langt i år. Vi registrerer dog et noe roligere tempo nå inn mot sommerferien.

Det er mange faktorer som nå vil kunne endre stemningen i markedet, som økte levekostnader med renteøkninger og høye strømpriser som hoved-drivere. Dette i seg selv skulle tilsi et roligere marked og negativ prisutvikling.

På motsatt side ser vi et svært godt arbeidsmarked med dertil økte lønnsnivåer og at det fortsatt er stor fare for at det kommer færre nye prosjekter ut på grunn av treg saksbehandling fra plan- og bygningsetaten og svært høye byggekostnader. Dette er for tiden en stor utfordring for boligutviklere som må sette prosjekter på hold.

I sum forventer vi derfor en flat prisutvikling selv om omsetningsvolumet vil gå ned, spesielt i sentrale strøk.

Siste nytt

Tilbake til toppen