Boligmarkedet er i bevegelse igjen

Lidenskap for nybygg

Boligmarkedet er i bevegelse igjen

Strek ikon

Etter en svært avventende avslutning på fjoråret, har det nå vært langt bedre aktivitet i boligmarkedet i starten av 2023. Bruktboligprisene steg med 3% i Norge i januar, og i Oslo steg prisene med 2,8%. I nyboligmarkedet merker vi også at interessentaktiviteten har tatt seg opp sammenlignet med siste del av fjoråret.

I Oslo var det 1042 tilgjengelige nyboligenheter da vi gikk inn 2023, dette er en økning av varelageret på 16% sammenlignet med inngangen av 2022. Siste halvdel av 2022 var markedet avventende på grunn av utlånsforskrifeten som var under revidering og nye rentejusteringer. Det var langt mellom salgene i nyboligprosjekter og utbyggerne så seg nødt til å avvente med å legge prosjekter i markedet bla. på grunn av høye byggekostnader. 

Totalt ble det lagt ut 1604 nye boliger i Oslo i 2022, kun 473 av disse enhetene kom ut i markedet siste halvdel av året. Vi har aldri opplevd en så lav tilførsel av nye boliger i Oslomarkedet på et halvår siden vi begynte overvåkningen av nyboligmarkedet i 2012. 

Antall salg av nye boliger korrelerer i stor grad med antall nye boliger som kommer ut i markedet. Hittil i år har det pr. d.d. ikke vært en eneste salgsstart av nye boligprosjekter i Oslo. Det ser dessverre ut til at den lave tilførsel av nye boliger også vil fortsette utover første halvår i år. 

Grafen viser antall solgte nye boliger pr. måned i 2022:

Tabellen viser halvårlig salgsstartere i Oslo i 2022:

I januar i år ble det solgt 52 nye boliger, hvilket er 67,3% færre salg enn det vi hadde i januar i fjor. Dog ble det i januar 2022 lansert 162 nye enheter, mot null i år. 

Konsekvensene av et så lavt volum er et større press i bruktmarkedet, noe vi allerede har fått signaler på. På kort sikt vil dette være med på å begrense en prisnedgang i boligmarkedet generelt. 

På lengre sikt vil det skape store utfordringer med tanke på å dekke boligbehovet i Oslo. På grunn av et lavt salgsvolum av nybygg de siste årene vil det de neste 2 – 3 årene overleveres færre nye boliger, som igjen gir et lavere bruktboligtilbud da det vil være færre som skal selge sine bruktboliger for å overta de nye boligene. Dette vil dessverre opprettholde, eller forsterke et prispress på boliger i Oslo.

Vi forventer at aktiviteten i bruktmarkedet vil tilta ytterligere utover våren. Entreprisekostnadene vil blir presset nedover, som vil gi oss flere prosjekter ut i markedet. Vår prognose for 2023 er en svak prisutvikling for landet totalt, men de større byene vil se en moderat prisoppgang. For 2024 er vi redd for en kraftigere prisutvikling i alle segmenter på grunn av befolkningsveksten og en langvarig lav boligtilvekst. 

Siste nytt

Tilbake til toppen