Markedsoppdatering for nyboligmarkedet

Lidenskap for nybygg

Markedsoppdatering for nyboligmarkedet

Strek ikon

Røa X er ett av flere prosjekter hvor det har vært god aktivitet i høst.

Det skrives mye om boligmarkedet i disse dager. Vi har et boligmarked som til tross for stigende renter har holdt seg godt i forhold til aktivitet og pris, men som forventet, nå begynner å få en svakere utvikling.

I boligprosjektene vi har for salg har vi etter ferien opplevd jevnt med henvendelser og relativt god aktivitet i de prosjektene boligkjøperne har litt å velge i. De siste 5 ukene har vi blant annet solgt 6 leiligheter i boligprosjektet Røa X, 7 i prosjektet Borgen på Løren og 6 leiligheter i prosjektet Vallergrenda i Bærum.

Siden juni er det solgt 212 leiligheter i nyboligmarkedet i Oslo, og blant disse salgene er det en jevn fordeling mellom de ulike leilighetskategoriene. Dette viser at det er en god bredde i interessen for de ulike typer som tilbys. Nyboligmarkedet i Oslo bærer preg av at det er lite å velge imellom, i prosjekter som ligger ute for salg er 79% av enhetene solgt.

Onsdag presenterte Eiendom Norge boligprisstatistikken for september 2023. Som forventet fikk vi en svak utvikling av boligprisene denne måneden. Boligprisene sank i Norge som helthet med 1,9 prosent nominelt i september. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,2 prosent. Dette betyr at boligprisene i Norge hittil i år har steget med 3,7%. Boligprisutviklingen i Oslo i september viste også en nedgang på 1,9% nominelt. At vi i høst får en svak utvikling i boligprisene er forventet sett i lys av de mange renteøkningene vi nå har vært igjennom. Les mer om boligprisstatistikken

Når det gjelder nyboligmarkedet i Oslo så er det pr. 30.09.23 solgt 611 nye boliger. Sammenlignet med samme periode i fjor er dette en nedgang på 54 %. Salgsvolumet i Nyboligmarkedet svinger normalt i takt med antall nye prosjekter som legges ut. Pr. 30.09 har det kun kommet ut 456 nye boliger I Oslo hittil i år. Dette er en nedgang på hele 69 % sammenlignet med samme periode i fjor. Dette er et ekstremt lavt volum. De siste fem årene har det i snitt blitt tilført ca 1750 nye boliger i Oslo hvert år, i år ser det ut til at antall nye enheter ut i markedet vil lande på godt under 50% av snittet de siste 5 årene.

Den ekstremt lave tilførselen av nye boliger vil få konsekvenser for boligprisene et par år frem i tid. Vi mener at det i Oslo bør tilføres mellom 3 000 og 3 500 nye boliger hvert år. De siste 12 mnd er det tilført kun 800! Lav tilførsel av nye boliger i dag, fører til at det ferdigstilles like få boliger om 2 års tid. Dette vil påvirke tilbudssiden også i bruktmarkedet da de som skal flytte inn i ferdigstilte nye boliger normalt sett sørger for en økt tilbudsside i bruktmarkedet når boligen de bor i da skal selges. Det lave boligtilbudet vi vil se i Oslo om et par år vil sørge for at prisene presses opp.

Siste nytt

Tilbake til toppen