Oppgjør

Lidenskap for nybygg

Vi vet at god økonomistyring og et raskt og effektivt oppgjør er positivt for boligprosjektets lønnsomhet.

I Røisland & Co har vi en egen oppgjørsavdeling, noe som gjør at vi er tett på hele prosessen og til enhver tid vet hva som skal til for at ikke oppgjøret skal stoppe opp. Her er eierorganisering, seksjonering, samspill og byggelånsbank viktige stikkord. Vi har lang erfaring med nybyggoppgjør, og er samlokalisert med meglerne for å sikre god økonomistyring og effektive prosesser. 

Vi tilbyr også oppgjørstjenester til utbyggere med egne salgsavdelinger. 

Tilbake til toppen