Nyhetsbrev
Coverbilde Nettsiden Personvern 02

Personvernserklæring

​Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Ditt personvern er viktig for oss og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Røisland & Co Eiendomsmegling AS skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.  

Behandlingsansvarlig  

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Røisland & Co Eiendomsmegling AS. Daglig leder i selskapet er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Røisland & Co Eiendomsmegling AS 

Vår behandling av personopplysninger? 

Røisland & Co Eiendomsmegling AS behandler personopplysninger til følgende hovedformål: 

 • for å oppfylle avtaler med kunder om kjøp og salg boliger 
 • for å markedsføre boliger 
 • for å markedsføres foretakets tjenester 
 • som ledd i eiendomsmeglerforetakets kontrolltiltak 
 • til statistikk, markedsundersøkelser og kundeanalyser 

Hvilke personopplysninger innhentes og behandles? 

Røisland & Co Eiendomsmegling AS innhenter og behandler følgende opplysninger: 

 • Kontaktinformasjon, inkludert navn, e-post, telefonnummer og din fysiske adresse 
 • Innloggings- og brukerinformasjon, inkludert brukernavn, passord og unik bruker ID 
 • Personlig informasjon, inkludert kjønn og fødselsnummer. 
 • Konto informasjon 
 • Bilder/fotografier og videoer 
 • Personlige preferanser slik som dine markedsførings- og cookiepreferanser 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine? 

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.   

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre. 

Får andre tilgang til dine personopplysninger? 

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser.  

Våre leverandører av IT-tjenester og underleverandører vil kunne få tilgang til personopplysninger. Eksempler på dette er leverandører til drifting av fagsystemerhosting av hjemmesider, databaser, samarbeidspartnere på utsendelser av ulikt materiell som har tilgang til kunders navn, telefonnummer og e-post, leverandører som analyserer trafikk på våre hjemmesider. 

Vi deler ikke personopplysninger med andre, med mindre du samtykker til det eller at det er nødvendig for å kunne gjennomføre inngåtte avtaler, eller for å kunne utføre oppgaver etter ditt ønske for at en slik avtale kan inngås, herunder oversendelse av personopplysninger til våre oppdragsgivere. 

Eksempler på tredjepartsleverandører 

Google med følgende tjenester (Google Analytics, Google AdWords, Google Display Network). 

Dette benyttes til analyse og målrettet annonsering. Informasjon som samles inn via Google kan lagres på Googles servere, blant annet i USA. Les mer om hvordan Googles retningslinjer for personvern  https://policies.google.com 

Facebook med følgende tjenester (Pixel, Remarketing og Custom Audience). Dette benyttes for analyse og målrettet annonsering. Informasjon kan lastes opp til Facebook i forbindelse med relevante markedsføringskampanjer for ulike boligprosjekter. Informasjon som samles inn av Facebook kan lagres på Facebooks sine serverer, blant annet i USA. Les mer om hvordan Facebook håndterer personvern  https://www.facebook.com 

Hotjar som er et analyseverktøy for våre hjemmesider. Her lagres anonyme brukermønstre via varmekart og opptak av brukersesjoner som viser hvordan du navigerer deg rundt på siden, samt dine musebevegelser og klikk i sanntid. Les mer om hvordan Hotjar håndterer personvern  https://www.hotjar.com 

Delta Projects med følgende tjenester (Automated advertising, Remarketing). Dette benyttes for målrettet markedsføring via digitale aviser og andre relevante plattformer. Ingen informasjon lastes opp direkte i programvaren. Informasjon som samles inn av Delta Projects lagres til største delen via servere lokalisert i Stockholm, ellers innenfor EU. Les mer om hvordan Delta Projects håndterer personvern på https://deltaprojects.com

Marketer Tech med følgende tjenester (Automated advertising of units). Dette benyttes for målrettet markedsføring via digitale aviser og andre relevante plattformer. Ingen informasjon lastes opp direkte i programvaren. Les mer om hvordan Marketer Tech håndterer personvern på https://marketer.tech

Ungapped AB med følgende tjenester (mailutsendelser, spørreundersøkelser). Dette benyttes ved direktekontakt med interessenter. Informasjon som samles inn lagres til største delen via servere lokalisert i Stockholm, ellers innenfor EU. Les mer om hvordan Ungapped håndterer personvern  https://ungapped.com  

Eiendomsverdi AS med følgende tjenester: Opplysninger knyttet til eiendommen (som adresse, gnr., bnr, eventuelt snr./fnr., eieform, boligtype, organisasjonsnummer, andelsnummer, antall rom, soverom, primærrom, bruksareal, etasje, byggeår, tomt, kommunenummer, takst, prisantydning, bilder av eiendom) vil bli utlevert til samarbeidspartner Eiendomsverdi AS. Opplysningene vil bli brukt av Eiendomsverdi AS og Eiendomsverdi AS’ kunder for statistiske og informasjonsmessige formål. Les mer om dette på https://eiendomsverdi.no/ 

Bruk av databehandlere  

Røisland & Co Eiendomsmegling AS inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.  

Hvor lagres dine personopplysninger? 

Personopplysninger som behandles av Røisland & Co Eiendomsmegling AS lagres på servere som er lokalisert i Norge. Vi vil i noen tilfeller kunne overføre personopplysninger ut av EU, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler. Overføring av personopplysninger til USA vil bare skje til selskaper som er sertifisert etter Privacy Shield.  

Rettigheter 

Du har rett til innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet. Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger. 

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg.  

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til post@roislandco.no eller eventuelt per post til Røisland & Co Eiendomsmegling AS, Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet.   

Endringer 

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.  
 
Oppdatert 16.06.2021 

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Se også vår personvernserklæring.