Prosjektsalg

Lidenskap for nybygg

Vårt hovedfokus er salg av nybygg, og i Prosjektavdelingen finner man rendyrkede prosjektmeglere med lang erfaring innen utvikling og salg.


Å selge nybygg på en god måte krever engasjerte meglere som kjenner prosjektet fra A – Å. Vårt hovedfokus er salg av nybygg, og i Prosjektavdelingen finner man rendyrkede prosjektmeglere med lang erfaring innen utvikling og salg av prosjekterte boliger. Meglerne våre følger gjerne prosjektene fra tidligfase og helt fram til overtakelse, noe som er med på å sikre god produktkunnskap og ikke minst grunnlag for god kundeoppfølging. 

Avdeling prosjektsalg.

Digitale verktøy har blitt viktigere og viktigere i dagens samfunn, og lar oss møte kundene våre der de er. Med digitale 3D-modeller kan vi avholde både felles- og private visninger via digitale kanaler, som for eksempel Teams og Facebook. Digitale visninger er fleksibelt for både interessent og megler, men stiller krav til gode, visuelle modeller som illustrerer sol- og utsiktsforhold på en god måte. I tillegg tilbyr vi også visning på aktuelt visningssenter eller i våre kontorlokaler for de som er mindre digitale eller bare foretrekker et personlig møte. 

Visningssenteret vårt i Bjørvika.

Selv om privatvisninger framfor fellesvisninger ble tvunget fram under Coronapandemien, er måten vi avholdt visningene på i denne spesielle perioden – noe vi tar med oss videre. I denne perioden oppdaget vi verdien av private visninger, og da særlig for kundene som får svar på det de lurer på, og ikke hva alle andre lurer på under typiske fellesvisninger. I det vi booker private visninger får vi også mulighet til å bli kjent med kunden og dens behov, og kan tilrettelegge visningen deretter. 

Tilbake til toppen