Rådgivning

Lidenskap for nybygg

Vår avdeling utfører rådgivning innen boligutvikling og har lang erfaring fra å jobbe med både små og store boligprosjekter.

Innen nybygg er det svært viktig med markedsinnsikt i prosjekteringsfasen. Vi i Røisland & Co er den eneste aktøren i bransjen som har rendyrket og profesjonalisert nettopp markedsinnsikt som et eget forretningsområde. 

Vår avdeling utfører rådgivning innen boligutvikling og har lang erfaring fra å jobbe godt i team med arkitekt, prosjektleder og utvikler i både små og store boligprosjekter. Utbyggere får et konkurransefortrinn ved å ta med seg markedsinnsikt i konseptutvikling og prosjekteringsfasen. Det er helt avgjørende at de riktige valgene blir tatt tidlig i prosessen – salgsrisikoen minimeres, og vi oppnår et optimalt sluttresultat som sikrer utbygger et godt økonomisk resultat i sitt prosjekt. 

Fra venstre – Kine Haug, Julie Bakk Mørck og Mikkel Røisland

Rådgivningsavdelingen gjennomfører løpende markedsovervåkning (MOV) av alle nyboligprosjekter i Oslo og utvalgte kommuner i Viken. Disse tallene gir oss en grundig og eksklusiv innsikt i nyboligmarkedet.  

Vi har daglig kontakt med boliginteressenter og vet derfor hvilke boligkvaliteter som er avgjørende for beslutning om kjøp. Med denne erfaringen kan vi gi veiledning om hvordan bygg og boligmiks bør utformes, og optimalisere plantegninger med nødvendige kvaliteter for ditt prosjekt. 

Vi i Røisland & Co er markedets talerør inn i boligprosjektene. Vi yter alltid mer av det som skaper verdi for våre oppdragsgivere, men også for boligkjøperne. Vårt mål er å bidra til størst mulig avkastning – til lavest mulig risiko. 

Tilbake til toppen