Vi runder av 2023 og er klare for ett nytt år!

Lidenskap for nybygg

Vi runder av 2023 og er klare for ett nytt år!

Strek ikon

Vi nærmer oss slutten av 2023, og det er ingen tvil om at dette året har vært preget av utfordringer i boligmarkedet, spesielt nyboligmarkedet. Renteøkninger og usikkerhet har naturlig nok satt sine spor, i tillegg er høye byggekostnader en utfordring for utbyggerne.

Vi i Røisland & Co har overvåket nybyggmarkedet i Oslo og tilliggende kommuner tett gjennom flere år. I år har nyboligsalget nådd rekordlave tall i hovedstaden. Kun 605 nye boliger er lagt ut for salg. Dette er betydelig lavere enn det vi mener er det nødvendige årlige antallet på over 3,500 boliger for å få et boligmarked i balanse over tid. Totalt var det pr. 01.12.2023 solgt 764 nye boliger i Oslo i år. I fjor ble det solgt 1 452 leiligheter. 

NB: Denne grafen viser opptalte salg ved hver mnd. slutt. Det vil forekomme differanse på totalt antall salg i denne grafen, sammenlignet med andre tabeller, hvis enheter solgt i perioden kommer tilbake i markedet.

Den lave tilførselen av nye boliger i Oslo vil få store konsekvenser allerede i 2025/2026. Presset i boligmarkedet vil bli stort, og boligprisene vil presses oppover.   

I år har Røisland & Co lagt ut 310 nye boliger i Oslo og ytterligere boliger i tilleggende kommuner. Til tross for lavt volum gleder vi oss over at vi i år har en markedsandel på 51% av boligene som er lagt ut for salg i Oslo. Røa X, Marstrandgata, Vallergrenda i Bærum og Mariakvartalet i Bjørvika er noen av prosjektene vi har salgsstartet i år. Mariakvartalet i Bjørvika er ett prosjektet som uten tvil har utmerket seg i høst, der 86 av de 119 leilighetene vi lanserte allerede er solgt. Det er også svært gledelig å gå inn i julen med nyheten om at det er besluttet byggestart av prosjektet Røa X.  

I tillegg til å fortsette salget i prosjektene vi i dag har i markedet, gleder vi oss til å jobbe videre med prosjektene vi planlegger ut i markedet i 2024. De siste byggene i Helgerudkvartalet i Sandvika og neste salgstrinn i Mariakvartalet håper vi å lansere allerede i første kvartal. 

Nye prosjekter i Gamlebyen, som Kampenhagen, Konowsgate, og Landbrukskvartalet, samt flere andre prosjekter i både i Oslo- og Vikenregionen, er også under planlegging og forventes å bli lansert i løpet av 2024. 

Med den lave tilførselen av nye boliger og en forventning om flere rentenedsettelser i løpet av 2024 har vi tro på at boligprisene totalt sett vil stige ca. 3,5% i Norge til neste år. I Oslo har vi tro på at boligprisene vil stige enda mer, med 6,5%. Det vil blir en rolig start på året, men når vi passerer sommeren har vi tro på at markedet vil ta seg betraktelig opp.   

Siste nytt

Tilbake til toppen