Registrer din interesse
Team Røisland & Co

Et godt teamwork er helt avgjørende for å oppnå det beste resultatet!

LES MER
Om Røisland & Co

Røisland & Co er lokalisert i 13. etasje i Barcodes høyeste bygg - DEG16. 

LES MER

Om Røisland & Co

Vi er spesialisert på rådgivning, utvikling og salg av nye boligprosjekter, samt salg av nye/nyere ferdigstilte boliger i Oslo og Akershus.

Team Røisland & Co er en gjeng med høyt ambisjonsnivå! Vi har en blanding av erfarne eiendomsmeglere med lang fartstid innen utvikling og salg av nye boligprosjekter, traineer med fersk utdanning fra eiendomsmeglerstudiet og markedsførere med digital spesialisering og lang erfaring fra nyboligbransjen.

Vi vet at nøkkelen til et vellykket boligprosjekt ligger i god planlegging fra byggherre, riktig organisering og samarbeid mellom de som kan utgiftssiden (entreprenør) og inntektssiden (oss som megler) samt arkitekt. Vårt mål er å fremstå som representanter for det enkelte boligprosjekt, og ikke et eiendomsmeglerforetak som selger et boligprosjekt. 

Røisland & Co er delt opp i to selskaper som samarbeider tett; Røisland & Co Rådgivning AS og Røisland & Co Eiendomsmegling AS.

Røisland & Co Rådgivning AS utfører rådgivning innen boligutvikling, markedskommunikasjon, salgsstrategi og tilretteleggelse for salg av nye boligprosjekter. Vi har gjort markedsrådgivning innen boligutvikling til et eget forretningsområde. Vi er den eneste aktør i bransjen som har rendyrket og profesjonalisert dette. 

Vi jobber dedikert med å overvåke nyboligmarkedet hvor vi følger boligprosjekter i markedet og deres fremdrift eller mangel på sådan. Dette sammen med andre informasjonskanaler benytter vi i våre markedsrapporter som gjøres på bestilling fra ulike utbyggere, gjerne som oppstartsdokument for arkitekt. 

Vår observasjon gjennom 30 år i bransjen er at boligutviklingen i Norge har vært, og fortsatt er, svært ingeniørstyrt. Ved å være tidlig inne med markedsinnspillene, og ikke minst gjennom kjennskap til prosess i prosjekteringsfasen, får vi påvirket sluttresultatet slik at det blir optimalt lønnsomt for byggherre og med lavere risikofaktor.

• Tidligfase bolig, markedsrapporter, prosjektanalyser, konseptutvikling • Optimalisering av produkt, kommunikasjonskanaler • Markedsanalyser og boligmiks strategier • Salgsgjennomføringsstrategi og prosjektoppfølging • Markedsovervåking med egen rapport av nyboligmarkedet (MOV)

Røisland & Co Eiendomsmegling AS skreddersyr salgsbistand for hvert enkelt boligprosjekt for å sikre et optimalt salg, etter oppdragsgivers ønske og prosjektenes behov.

Vi er en nisjemegler, spesialisert innen salg av nye boliger. Vårt mål er å ha seriøse og solide utbyggere som våre oppdragsgivere.
Vi jobber for de beste boligutviklerne i nyboligbransjen, som vet at riktige rammebetingelser for en megler gir de beste resultatene på salg, pris og ikke minst begrenset risiko.

Nybyggkundene bruker ofte litt lenger tid og trenger mye bearbeiding før de slår til på kjøp. Dette er en direkte refleksjon på at de kjøper på tegning og da er det ekstra viktig med meglere som har lang erfaring fra nyboligsalg og verktøy som sikrer god kundeoppfølging.

Vi vet at god økonomistyring og raskt og effektivt oppgjør er veldig positivt for prosjektets lønnsomhet. Vi har derfor oppgjør i ”eget hus” som gjør at vi er tett på hele prosessen og vet til enhver tid hva som skal til for at ikke oppgjøret skal stoppe opp. Her er eierorganisering, seksjonering, samspill byggelånsbank viktige stikkord. Vi tilbyr også oppgjørstjenester til utbyggere med egne salgsavdelinger.

For å gi våre kunder og oppdragsgivere best service har vi effektivisert jobben vår gjennom å jobbe tett sammen med våre ulike avdelinger:

Avdeling Prosjektsalg
• Rendyrket nybygg- og prosjektmegling • Salgsklargjøring, målgruppeanalyse og prising • Visninger og kundeoppfølging • Finansieringsavklaringer og kontraktsmøter

Avdeling Boligsalg
• Salg av nyere, innflyttingsklare boliger • Salg av «brukte» nyboliger i garantiperioden • Videresalg av kontraktsposisjoner • Samarbeid med utvalgte bruktmeglere og banker

Avdeling Oppgjør
• Lang erfaring innen nybyggoppgjør • God økonomistyring og effektive prosesser • Samlokalisert med meglerne • Bistår ved tomteoppgjør

Avdeling Markedsføring
• Salgs- og markedsføringsstrategier for nybygg • Markedsføringsplanlegging i ulike mediakanaler • Utarbeidelse av markedsmateriale • Vurdering av analoge, digitale og sosiale mediatiltak • Effektuering av markedsføringstiltak

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies)