Nyhetsbrev
Utsikt Deg16 Copy

Markedsovervåking (MOV)

Røisland & Co Rådgivning tilbyr alle våre oppdragsgivere en oppdatert markedsovervåking av nyboligmarkedet i Oslo og utvalgte kommuner i Viken.

Markedsovervåkning av Nyboligmarkedet

Vi har som eneste aktør i nybyggbransjen et unikt analyseverktøy (MOV) hvor vi siden 2010 har samlet data om alle relevante nyboligprosjekter med mer enn ti enheter i Oslo og utvalgte kommuner i Viken. Vi følger med på nye salgsstarter og måler salgsgrad på prosjekter som ligger for salg i markedet månedlig. Analyseverktøyet gir oss nyttig informasjon og god markedsinnsikt for korrekt prissetning av nye boligprosjekter eller salgstrinn. 

Denne markedsovervåkningen gir oss muligheten til å tilby ulike rapporter til våre oppdragsgivere. Få oversikt over hvilke muligheter som finnes på en boligtomt med vår akkvisisjonsrapport, eller få kontroll på dine konkurrerende prosjekter gjennom en spesialtilpasset konkurrentanalyse. 


Andreas, Mikkel og Martine oppsummerer etter MOV Januar 2022
Andreas, Mikkel og Martine oppsummerer etter MOV Januar 2022

Røisland & Co avdeling rådgivning overvåker og registrerer i egen database alt som skjer i Nyboligmarkedet i Oslo og tilliggende kommuner. 

Sammen med våre egne ca 700 årlige nyboligsalg har vi en unik markedskompetanse på dette området. Her følger vår oppsummering av 2021 og prognose for 2022:

Fortsatt lavt utbrudd av nye boligprosjekter i Oslo

Ved å se på salgstakten per måned for 2020 tok det kun 2 og en halv måned etter pandemien slo ut i mars før markedet var i full fart igjen – stimulert av en kraftig rentenedsettelse og delvis gjenåpning. Siste halvår av 2020 var et svært aktivt halvår med høy omsetning som fortsatte inn i Q1 2021.

 

Fra Q2 2021 og gjennom våren mot sommerferien roet markedet seg. Det virket som folk var slitne av nok en nedstengning og så frem mot en sårt nødvendig sommerferie. Markedet kom tilbake etter sommerferien og var positive til kjøp av nybygg, til tross for at bebudede rentehevninger nå nærmet seg. Men, hvor ble det av tilbudene?

 

I grafen ser det ut som markedet er på vei ned, men grafen gir ikke korrekt bilde av stemningen i markedet grunnet et svært begrenset tilgjengelig varelager. Årsaken her er at antall solgte synker fordi antall lagt ut har gått ned. Varelageret er nå nede i kun 899 ledige leiligheter for salg i Oslo, som tilsier at 85% av alle enheter i markedet er solgt pr. 01.01.22!

Antall nye boliger i Oslo er for lavt til å dempe prisveksten

Markedet for nyboliger i Oslo har holdt seg stabilt de siste fire årene. Men, antall lagt ut og solgt er fortsatt alt for lavt for å ha en god balanse i det totale boligmarkedet. I Rekordåret 2016 kom det ut over 4 000 nye boliger på markedet. Dagens lave tilbud er med på å presse prisene opp - både for brukt og nytt.

 

Vi mener at Oslo-markedet ideelt bør tilføres ca. 3 500 boliger årlig, over flere år, og med god geografisk fordeling for å holde prisene jevne.

Forventet antall nye boliger for salg i 2022 er skremmende lavt


Det ligger an til å komme ut færre enn 2000 boliger i 2022, de siste årene har snittet ligget på 1800 boliger. I vår prognose for 1. halvår i 2022 forventer vi noe flere enheter lagt ut og solgt enn 2. halvår 2021, men som et resultat av dette vil varelageret også øke. Hovedproblemet er treg fremdrift i regulering. Når regulering først er godkjent, må rammesøknad på plass. Avklaringsmøtet med Plan- og bygningsetaten før en slik søknad kan sendes kan ta flere måneder. Presset på å få kjøpt seg en bolig vil dermed fortsette, selv om det er færre boligkjøpere på boligjakt.

God salgsgrad i tilliggende kommuner i Oslo


Det er fortsatt god aktivitet i kommunene rundt Oslo, og god salgsgrad i nye boligprosjekter lagt ut i 2021. Samlet for de tilliggende kommunene vist i grafen har det kommet ut rundt 3 500 leiligheter i 2021, som er en god økning på tilbudssiden, spesielt i Asker, Bærum og området rundt Gardermoen.

 

Generelt for alle områdene har det kommet flere enheter i 2021 mot 2020. Unntaket er Lillestrøm som har hatt et lavere utbud av nye leiligheter, med kun 3 nye prosjekter ut i hele 2021. Det tyder på at markedet ikke er mettet ettersom 80% av alle leilighetene i totalmarkedet er utsolgt.

 

Prosjekter som har blitt lagt ut i Asker har en salgsgrad på 54% og prosjekter i Bærum og Fornebu har salgsgrad på 75%!

 

Lørenskog har også en god salgsgrad på 56% samlet for de 20 nye prosjektene som er lagt ut i 2021.

 

Syd for Oslo er det også økende tilbud og høy salgsgrad av nye boligprosjekter i Nordre Follo. Det er god aktivitet både i Ski og Kolbotn. Kommunen har en samlet salgsgrad på 51 % av det som er lagt ut i 2021.

 

Det er altså høyere prisvekst og høyere aktivitet i tilliggende kommuner. Det viser seg en trend med bredere fordeling av type enheter som er av interesse for kjøperne ved salgsstart. I Oslo-markedet er det som kjent høy etterspørsel etter de små leilighetene ved salgsstart, men utenfor Oslo er det også interesse for 3-rom og 4-roms. Dette handler om at yngre familieetablerere ser muligheten for større plass ved å flytte litt lengre ut, og skyldes mulig mer fleksibilitet med tanke på å kunne benytte seg av hjemmekontor.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies). Se også vår personvernserklæring.