Forventet prisøkning skaper økt interesse for nye boliger

Lidenskap for nybygg

Forventet prisøkning skaper økt interesse for nye boliger

Strek ikon

Bildet er fra Bjørvika. Foto: Oslo S Utvikling

Nyboligbransjen har vært preget av noen tøffe år, men det ser nå ut til at bunnen er nådd. Sammenliknet med 2023 har det i Oslo blitt lagt ut 61% flere nye boliger for salg første halvår. I tillegg har det blitt solgt 36% flere nye boliger i hovedstaden enn på samme tid i fjor. Det er en forsiktig optimisme tilbake i markedet, og med det kommer også investorene. Det skal sies at vi fortsatt har svært lave volum sammenlignet med et “normalt år”. Forrige uke presenterte vi en rapport om nyboligmarkedet. Her er det du bør vite som nåværende eller fremtidig boligeier i Oslo og omegn.

En av de prognosene det var knyttet mest forventing til, var tallene for hvor mange boliger som blir ferdigstilt frem til 2027. Tallene viser en svært lav tilførsel av nye boliger. Den lave tilførselen er et resultat av mange faktorer. Byggekostnadene har økt betydelig, og det tar lengre tid å få nødvendige tillatelser fra myndighetene. Dette påvirker spesielt utbyggingstakten, men også kostnaden for utbyggerne. I tillegg er det en skjevfordeling i markedet på grunn av byggenormen som forbyr utbyggere å bygge leiligheter i sentrale områder under 35 Kvm. Samtidig er 71% av de tilgjengelige nye boligene i Oslo fra 85 kvm og oppover.

Mye positivt i tallene

For deg som allerede eier, og vurderer å foreta deg noe i boligmarkedet fremover er det likevel mye positivt nytt, spesielt på resultatet av befolkningsveksten som er spådd. Byen og kommunene rundt vokser raskt, og i Oslo alene er det forventet at befolkningen vil vokse med 14% frem mot 2050 (SSB). Med dagens utbyggingshastighet og begrensningene i kommunens areal, kommer man ikke utenom at det vil være svært høy etterspørsel etter boliger de neste årene. Den høye etterspørselen og det lave tilbudet indikerer en god prisvekst. Den forventede prisveksten er grunnen til at investorene ser positivt på markedet i og rundt hovedstaden de neste årene.

Gode utsikter, men kjøp for å bo

Når vi blir spurt om vi har noen råd til boligkjøpere fremover, anbefaler vi all hovedsak at folk kjøper bolig for å bo. Boligutviklerne vi har i Norge i dag er veldig flinke til å se på fremtidens bosituasjon. Man bygger ikke boligbygg og hus etter de samme tankene som man gjorde i forrige århundre. Samfunnet har forandret seg raskt, og det har også nybyggene gjort de siste årene. Fremtidens fellesarealer vil gjøre at du har tilgang til veldig mye mer enn det som finnes innenfor boligens fire vegger. Det bygges kontorfellesskap, hobbyrom, forsamlingslokaler, grøntområder, barnevogn og sykkelparkeringer som er store nok til dagens utstyr og mulighet for lading. I tillegg har vi tro på at det å kjøpe leilighet i et nybyggprosjekt nå kan være en god investering. Med den prisutviklingen vi forventer i årene som kommer, kan det vare et godt tidspunkt å sitte med en nybyggkontrakt nå med overlevering frem i tid.

Ny på boligmarkedet?

I forhold til førstegangskjøpere, er det ikke noen tvil om at det kommer til å bli enda vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet sentralt i Oslo i tiden fremover. Til det bygges det for lite leiligheter under 40 kvm. Da kan det være lurt å se nærmere på områdene rundt hovedstaden. Det er mange fine steder rundt Oslo som har god kollektivtransport inn til byen hvor du får mer for pengene. Det er ikke bare enklere å komme seg inn på markedet, men det begynner å bli veldig bra steder å bo. Oslo trenger heller ikke være det eneste stedet hvor man kan gjøre en god investering. 

Det er flere steder i områdene rundt som vi har tro på at vi vokse i fremtiden. Linderudløkka er blant annet veldig spennende. Her kommer det nesten 1000 nye boliger i løpet av en del år. Med den utbyggingen kommer det til å bli en helt ny bydel. Sammen med Linderudløkka er det vanskelig å ikke nevne Bjerke og Økern. Lilleakerbyen kommer til å bli en ny og levende del av utkant-Oslo, Med ferdigstillelse av  Fornebubanen og mange nye boliger og arbeidsplasser. Lenger vest har vi også veldig tro på Sandvika og Drammen. Her skjer det mye som er verdt å følge med på.

7 gode grunner for å vurdere nybygg:

  • God investering: Eksperter spår god avkastning ved kjøp av nybyggkontrakt nå med overtagelse frem i tid, særlig med forventede rentekutt i 2025 og prisvekst.
  • Forutsigbare kostnader: Nybygg krever mindre vedlikehold de første årene, noe som gir forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader i sameiet/borettslaget.
  • Energieffektivitet: Nye boliger er energieffektive, noe som gir lavere strømkostnader og mindre miljøavtrykk. Når de nye EU-direktivene og energieffektivitet i boliger kommer i 2030 og 2033, trenger du ikke bekymre deg for noe. 
  • Bedre bokvalitet: Moderne byggematerialer og ventilasjon gir bedre innemiljø og høyere komfort.
  • Lavere vedlikeholdsbehov: Nybygg trenger mindre vedlikehold, som sparer tid og penger.
  • Tilpasset fremtiden: Nye boliger er bygget med fremtidige behov i tankene. 
  • Garanti: Nybygg kommer med en femårig lovfestet garanti som gir trygghet mot byggefeil.

Hold deg oppdatert på nyboligmarkedet

I tillegg til prosjektene vi har nevnt her, har vi flere andre prosjekter for salg I Oslo og Akerhus, samt nye spennende lanseringer på planen. Ønsker du å holde deg informert om disse prosjektene, samt nyboligmarkedet generelt, kan du melde deg på vårt nyhetsbrev.

Siste nytt

Tilbake til toppen